Global menu

Our global pages

Close
 
Krzysztof Karłowicz , Lawyer

Krzysztof Karłowicz

Lawyer

Languages

Polish, English, Japanese

Practice areas

 • Commercial agreements
 • Intellectual property
 • Technology

Practice notes

Krzysztof Karłowicz is a lawyer on the Commercial team at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

He specializes in intellectual property law and a wide range of issues connected with new technologies. He also handles regulatory, consumer and e-commerce matters.

Before joining Wierzbowski Eversheds Sutherland he worked at well-known Polish and international law firms. His experience also includes advice for clients from sectors such as technology, finance, logistics, marketing, telecommunications, FMCG and home appliances. He has extensive practice carrying out e-commerce projects, due diligence, implementation of IT systems, and regulatory advice for tech clients. He also advises clients on selection of measures to protect their intellectual property.

He has published a series of articles on the obligations arising under the General Data Protection Regulation for the energy sector.

He is pursuing postgraduate studies in the law of new technologies at Koźmiński University. Through an international stipend he also studied law at Hanyang University in Seoul. He is currently a patent attorney trainee. He was a member of a team that won honorable mention in the first Polish edition of the Global Legal Hackathon.

Recent projects

 • Member of the team advising Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. in the acquisition of shares in BillBird S.A. (an intermediary in receiving payments from consumers for mass issuers of bills)
 • Legal advice on selection of measures for protection of intellectual property for clients from IT, marketing and other sectors
 • Advising one of the world’s largest tech companies providing online travel brokerage services on fulfillment of regulatory requirements
 • Advising foreign manufacturers of home appliances on e-commerce and e-invoicing
 • Advising one of the largest providers of cloud communication services (CaaS) on import and export of dual-use items
 • Member of the team advising one of the largest banks in Poland on implementation of procedures required for compliance with the GDPR

Krzysztof Karłowicz jest prawnikiem w zespole Commercial kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko pojętych zagadnieniach związanych z nowymi technologiami. Zajmuje się również kwestiami regulacyjnymi, konsumenckimi i e-commerce.

Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w renomowanych międzynarodowych oraz polskich kancelariach prawnych. Jego doświadczenie obejmuje doradztwo dla klientów m.in. z sektora technologicznego, finansowego, logistycznego, marketingowego, telekomunikacyjnego, FMCG i AGD. Posiada bogatą praktykę przy realizacji projektów e-commerce, badań due diligence, wdrożeniach systemów IT oraz doradztwie regulacyjnym na rzecz podmiotów z sektora nowych technologii. Doradza również klientom w zakresie doboru środków ochrony ich własności intelektualnej.

Ma na swoim koncie serię artykułów dotyczących obowiązków wynikających z RODO dla branży energetycznej.

Jest słuchaczem studiów podyplomowych z zakresu prawa nowoczesnych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego. W ramach stypendium międzynarodowego studiował także prawo na Hanyang University w Seulu. Obecnie odbywa aplikację rzecznikowską. Członek zespołu wyróżnionego przez jury podczas pierwszego polskiego Global Legal Hackathon.

Współtworzy kancelaryjnego bloga W ramach regulacji >

Ostatnie projekty

 • Członek zespołu doradzającego Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. w procesie nabycia akcji spółki BillBird S.A. (pośrednika w przyjmowaniu od konsumentów wpłat należności dla masowych wystawców rachunków)
 • Doradztwo prawne w zakresie doboru środków ochrony własności intelektualnej na rzecz klientów m.in. z branży IT i marketingowej
 • Doradztwo dla jednej z największych na świecie firm technologicznych świadczących usługi pośrednictwa podróżniczego online w zakresie spełnienia wymogów regulacyjnych | Doradztwo na rzecz zagranicznych firm AGD w zakresie handlu elektronicznego oraz e-faktur
 • Doradztwo dla jednej z największych firm świadczących usługi komunikacji w chmurze (Caas) w zakresie importu i eksportu towarów podwójnego zastosowania
 • Członek zespołu doradzającego jednemu z największych banków w Polsce we wdrażaniu procedur wynikających z konieczności dostosowania do RODO