Global menu

Our global pages

Close
 
Joanna Kwaśny-Krajewska, Of Counsel

Joanna Kwaśny-Krajewska

Of Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Energy and infrastructure
  • Environment

Practice notes

Joanna Kwaśny-Krajewska is an of counsel on the Commercial team. She specializes in environmental law.

She gained professional experience practicing at an international law firm and a recognized boutique firm specializing in environmental law. In her practice she has made many analyses of the compliance of businesses’ operations with the requirements of environmental protection law. She has participated in corporate mergers and acquisitions and numerous development projects, advising on environmental risks, particularly potential solutions for excluding or limiting risk as well as potential remedial measures. Joanna has extensive experience in procedures for obtaining decisions on environmental conditions for development projects. She advises businesses on environmental regulations, particularly with respect to water and sewage management, waste management, and air and noise emissions, and in administrative and judicial proceedings involving environmental impact.

She is a frequent speaker at conferences on environmental protection law.

Joanna is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, where she completed a course in English and European law at the British Law Centre. She also earned an LL.M. at Tilburg University in the Netherlands.

Recent projects

  • Representing a leader in the European wood industry in a case involving invalidation of a decision on environmental conditions, and advising on selected aspects of an integrated permit
  • Representing a company from the waste industry in administrative court proceedings involving issuance of a decision on environmental conditions for an installation processing waste using pyrolysis 
  • Advising a chemical company on liability for contamination of land and coastal waters and proposing legal measures to limit liability
  • Due diligence analysis on compliance with environmental regulations by one of Poland’s leading producers of heat energy

Joanna Kwaśny-Krajewska jest radcą prawnym na stanowisku of counsel w zespole Commercial. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska.

Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej kancelarii prawnej oraz renomowanej kancelarii butikowej specjalizującej się w prawie ochrony środowiska.

W ramach swojej dotychczasowej praktyki wielokrotnie analizowała zgodność działalności przedsiębiorców z wymogami regulacji prawa ochrony środowiska. Brała również udział w transakcjach fuzji i przejęć oraz w wielu projektach inwestycyjnych, doradzając w zakresie ryzyk środowiskowych, w tym w szczególności w zakresie możliwych rozwiązań wyłączających lub ograniczających takie ryzyko, czy też ewentualnych działaniach naprawczych.

Posiada duże doświadczenie w procesach uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Doradza przedsiębiorcom w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska, w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zagospodarowania odpadów, emisji substancji do powietrza oraz emisji hałasu, a także w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących spraw związanych z oddziaływaniem na środowisko.

Prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniom z zakresu prawa ochrony środowiska. Współtworzy kancelaryjnego bloga W ramach regulacji >

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała tytuł LL.M. na Uniwersytecie w Tilburgu. Ukończyła również kurs prawa brytyjskiego i europejskiego w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego.

Ostatnie projekty

  • Reprezentowanie spółki będącej europejskim liderem w przemyśle drzewnym w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, doradztwo w wybranych aspektach dotyczących pozwolenia zintegrowanego
  • Reprezentowanie w postępowaniu sądowo-administracyjnym spółki z branży odpadowej w zakresie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji przetwarzania odpadów metodą pirolizy
  • Doradztwo na rzecz spółki z branży chemicznej w zakresie odpowiedzialności za zanieczyszczenie gruntu oraz wód przybrzeżnych oraz propozycja kroków prawnych skutkujących jej ograniczeniem
  • Analiza due diligence w zakresie zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska jednego z czołowych wytwórców energii cieplnej działającym na polskim rynku