Global menu

Our global pages

Close
 
Simona Laktišová, Senior Associate

Simona Laktišová

Senior Associate

Languages

Slovak and English

Practice areas

  • Corporate
  • Employment law
  • Litigation and dispute management
  • Privacy, data protection and cybersecurity
  • Public procurement

Practice notes

Simona Laktišová is a lawyer who in her practice deals mainly with litigation, corporate agenda, labour law, data protection and public procurement.

She has been in our office since 2016 and formerly worked as a junior associate for almost three years at a Czechoslovak law firm.

Simona graduated from the Faculty of Law of Trnava University in Trnava and obtained her JUDr. degree at the University of P.J. Šafárik in Košice. During her university studies she completed an internship at the District Prosecutor's Office in Nové Zámky. She has been a member of the Slovak Bar Association since 2019. In addition to Slovak, she also speaks English and partially German.


Simona Laktišová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi venuje najmä problematike vedenia súdnych sporov, korporátnej agende, pracovnému právu, ochrane osobných údajov a v neposlednom rade verejnému obstarávaniu.

Simona spolupracuje s advokátskou kanceláriou od roku 2016. Predtým pôsobila takmer tri roky ako advokátska koncipientka v renomovanej česko-slovenskej advokátskej kancelárii.

Simona je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Titul JUDr. dosiahla na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach. V rámci štúdia na vysokej škole absolvovala stáž na Okresnej prokuratúre v Nových Zámkoch. Od roku 2019 je členkou Slovenskej advokátskej komory. Okrem slovenčiny ovláda anglický a čiastočne nemecký jazyk.


Simona Laktišová ist die Rechtsanwaltin und arbeitet in unserer Anwaltskanzlei seit 2016.

Sie studierte auf der juristischen Fakultät der Universität in Trnava. Neben Slowakisch spricht sie fließend Englisch.