Global menu

Our global pages

Close
 
Bořivoj Líbal, Managing Partner

Bořivoj Líbal

Managing Partner

Languages

Czech, English, Portuguese

Practice areas

  • Corporate
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Bořivoj provides legal advice to domestic and foreign clients. He focuses mainly on Czech family companies, where he provides comprehensive legal advice. His main areas of expertise include mergers and acquisitions, corporate law, corporate governance, and contract law. He studied law at the Masaryk University Faculty of Law in Brno and at the University of Lisbon. He is an arbitrator of the International Court of Arbitration at the Czech-Moravian Commodity Exchange, Chairman of the Czech-Portuguese Chamber of Commerce and a member of the Strategic Council of the Centre for Family Business. He speaks English and Portuguese.


Bořivoj poskytuje právní poradenství domácí i zahraniční klientele. Soustředí se zejména na české rodinné společnosti, kde zajišťuje komplexní právní poradenství. Mezi jeho hlavní specializace patří fúze a akvizice, korporátní právo, corporate governance, či smluvní právo. Vystudoval právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na univerzitě v Lisabonu. Je rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze, předsedou Česko-portugalské obchodní komory a členem Strategické rady Centra pro rodinné firmy. Hovoří anglicky a portugalsky.


Bořivoj bietet Rechtsberatung für in- und ausländische Mandanten. Er konzentriert sich hauptsächlich auf tschechische Familienunternehmen, die er umfassend rechtlich berät. Zu seinen Hauptfachgebieten gehören Fusionen und Übernahmen, Gesellschaftsrecht, Corporate Governance und Vertragsrecht. Er studierte Jura an der Juristischen Fakultät der Masaryk-Universität in Brünn und an der Universität Lissabon. Er ist Schiedsrichter des Internationalen Schiedsgerichts an der Tschechisch-Mährischen Warenbörse, Vorsitzender der Tschechisch-Portugiesischen Handelskammer und Mitglied des Strategischen Rates des Zentrums für Familienunternehmen. Er spricht Englisch und Portugiesisch.