Global menu

Our global pages

Close
 
Katarína Brath Liebscherová, Senior Associate

Katarína Brath Liebscherová

Senior Associate

Practice areas

  • Agency workers
  • Corporate
  • Employment law
  • Environment

Practice notes

Katarína Brath Liebscherová is an attorney-at-law who joined our office in 2015.

In her practice, she specializes mainly in environmental law, waste and packaging law, commercial law and labour law, with a particular focus on sending employees abroad. She studied at the Law Faculty of Comenius University in Bratislava.

In addition to Slovak, she is fluent in German and English.


Katarína Brath Liebscherová je advokátka pôsobiaca v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland od roku 2015.

Vo svojej praxi sa špecializuje predovšetkým na oblasť práva životného prostredia, práva týkajúceho sa nakladania s odpadmi a obalmi, obchodného práva a pracovného práva, so zameraním najmä na vysielanie zamestnancov. Študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Okrem slovenčiny hovorí plynule nemecky a anglicky.


Katarína Brath Liebscherová ist seit 2015 Rechtsanwältin in unserer Anwaltskanzlei. In ihrer Praxis ist sie vor allem auf Umweltrecht, Abfall- und Verpackungsrecht, Handelsrecht und Arbeitsrecht, mit besonderem Schwerpunkt auf die Entsendung von Mitarbeitern, spezialisiert. Sie studierte an der Juristischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava.

Neben Slowakisch spricht sie fließend Deutsch und Englisch.