Global menu

Our global pages

Close
 
Paweł Lipski, Partner

Paweł Lipski

Partner

Practice areas

 • Consumer
 • Intellectual property
 • Retail
 • Technology, Media and Telecoms

Practice notes

Paweł Lipski is an attorney at law and a partner at Wierzbowski Eversheds Sutherland, heading the firm’s intellectual property and new technologies practice.

He specializes in intellectual property law. He also handles matters of Internet law, consumer law, litigation, advertising and contract law. He has over 10 years of experience providing legal advice to businesses.

He supports clients in litigation, proceedings before the Polish Patent Office and the EU Intellectual Property Office, negotiations, due diligence projects, and development of intellectual property management strategies. He works for leading Internet platforms, retailers, and producers of advanced IT systems. He has particular experience advising on matters of online legal infringements, including high-profile cases of legal violations by users of hosting services.

He has represented companies in many criminal and civil proceedings regarding infringement of intellectual property rights. He has advised dozens of Internet startups on legal compliance of their business models.

He is the co-creator of the intellectual property blog IP w sieci. He regularly speaks at conferences on intellectual property and new technologies. He is a member of the International Trademark Association.

For many years he has been recommended by the prestigious legal directories Chambers and Legal 500 in the field of intellectual property.

He completed postgraduate studies in copyright law with honors at King’s College London.

Recent projects

 • Representing the operator of the Chomikuj.pl service in a series of disputes related to the operator’s alleged responsibility for content posted by users
 • Advising IKEA on the launch of a distance selling platform, including online store and telephone sales 
 • Representing an IT industry client in criminal proceedings for alleged violation of trade secrets
 • Representing a medical diagnostics client in trademark infringement disputes and alleged breach of an IT implementation agreement
 • Advising a large retailer on the legitimacy of fees charged by collective rights management organizations

Paweł Lipski jest radcą prawnym, partnerem kierującym praktyką własności intelektualnej i nowych technologii w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej. Zajmuje się również prawem Internetu, konsumenckim, sporami sądowymi, prawem reklamy oraz kontraktowym. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu.

Wspiera klientów w sporach sądowych, postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej oraz EUIPO, w negocjacjach, procesach due diligence oraz tworzeniu strategii zarzadzania własnością intelektualną. Pracuje dla wiodących platform internetowych, przedsiębiorców z sektora sprzedaży detalicznej oraz producentów zaawansowanych systemów IT. Ma szczególne doświadczenie w zakresie naruszeń prawa w Internecie, doradza m.in. w głośnych sprawach dotyczących naruszeń praw przez użytkowników serwisów hostingowych.
Reprezentował firmy w wielu postępowaniach karnych i cywilnych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej. Doradzał kilkudziesięciu startupom internetowym w kwestiach zgodności ich modeli biznesowych z prawem.

Jest współautorem kancelaryjnego bloga IP w sieci. Regularnie występuje na konferencjach dotyczących własności intelektualnej i nowych technologii. Jest członkiem International Trademark Association (INTA).

Od wielu lat rekomendowany jest przez prestiżowe informatory prawnicze Chambers and Partners oraz Legal500 w zakresie własności intelektualnej.

Ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia z zakresu prawa autorskiego na King’s College London.

Ostatnie projekty

 • Reprezentowanie operatora serwisu Chomikuj.pl w serii sporów dotyczących odpowiedzialności operatora za treści umieszczane przez użytkowników
 • Doradztwo dla IKEA przy uruchomieniu platformy sprzedaży na odległość obejmującej sklep internetowy oraz sprzedaż telefoniczną >
 • Reprezentowanie klienta z branży IT w postępowaniu karnym o naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Reprezentowanie klienta z branży diagnostyki medycznej w sporach o naruszenie znaku towarowego oraz o niewykonanie umowy wdrożeniowej systemów informatycznych
 • Doradztwo dla dużego sprzedawcy detalicznego w kwestii zasadności naliczania opłat przez organizacje zbiorowego zarządzania