Global menu

Our global pages

Close
 
Lukáš Šikel, Junior Associate

Lukáš Šikel

Junior Associate

Languages

Czech, English

Practice areas

  • Litigation and dispute management

Practice notes

Lukáš Šikel is a Junior Associate and he specializes primarily in the area of litigation.

Lukáš has experience in a wide range of legal fields, including civil, commercial, labour and financial law. A keen writer, his articles have appeared in many publications, including the monthly magazine Právní rádce (Legal Advisor), the weekly magazine Ekonom and the Hospodářské noviny newspaper. Lukáš is a graduate of the Faculty of Law of Charles University in Prague. In addition to Czech, he is fluent in English.

 


 

Lukáš Šikel je advokátní koncipient a v naší advokátní kanceláři se specializuje především na oblast soudních sporů.

Lukáš má zkušenosti s širokou škálou právních odvětví včetně práva občanského, obchodního, pracovního nebo finančního. Dále se Lukáš v minulosti věnoval redaktorské činnosti a publikoval třeba pro měsíčník Právní rádce, týdeník Ekonom či pro Hospodářské noviny. Lukáš je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

 


 

Lukáš Šikel ist Anwaltskonzipient zu uns und sein Fachgebiet in unserer Anwaltskanzlei ist insbesondere die Prozessführung sein.

Lukáš verfügt über umfangreiche Erfahrungen in einer Vielzahl von Rechtsgebieten, u.a. im Zivil-, Geschäfts-, Arbeits- oder Finanzrecht. In Vergangenheit widmete sich Lukáš auch redaktionellen Tätigkeiten und veröffentlichte seine Beiträge z.B. in der juristischen Monatszeitschrift Právní rádce, wirtschaftlichen Wochenzeitschrift Ekonom oder in der Tageszeitung Hospodářské noviny. Lukáš ist Absolvent der Juristischen Fakultät in Karls-Universität in Prag. Neben Tschechisch spricht er verhandlungssicher Englisch.