Global menu

Our global pages

Close
 
Lucia Luptáková, Senior Associate

Lucia Luptáková

Senior Associate

Languages

English, German

Practice areas

  • Banking and finance
  • Commercial agreements
  • Corporate
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Lucia Luptáková is an attorney-at-law focusing especially on contract law and corporate law. She joined our office in 2014.

Lucia graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague and the Faculty of International Relations of the University of Economics, Prague. Apart from Czech, she speaks Slovak, English and German.


Lucia Luptáková se ve své praxi zaměřuje zejména na závazkové právo a právo obchodních společností. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2014.

Lucia vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rovněž Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Kromě češtiny hovoří slovensky, anglicky a německy.


Lucia Luptáková ist Rechtsanwältin, die sich in ihrer Praxis insbesondere dem Vertragsrecht und dem Gesellschaftsrecht widmet. In unserer Anwaltskanzlei arbeitet sie seit 2014.

Lucia absolvierte die juristische Fakultät der Karlsuniversität in Prag und die Fakultät für internationale Beziehungen an der Wirtschaftshochschule in Prag. Neben Tschechisch spricht sie Slowakisch, Englisch und Deutsch.