Global menu

Our global pages

Close
 
Paulína Macháčová, Associate

Paulína Macháčová

Associate

Practice areas

  • Banking and finance
  • Commercial agreements
  • Commercial litigation
  • Competition, EU and Trade
  • Corporate
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Paulína Macháčová is a junior Associate focusing especially on corporate law, general commercial law, private international law and international arbitration.

She graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague and also studied at the University of Copenhagen in Denmark. She joined our office in 2017. Apart from Czech, she is fluent in Slovak and English.


Paulína Macháčová je advokátní koncipientkou a ve své praxi se věnuje zejména právu obchodních společností, obecnému obchodnímu právu, mezinárodnímu právu soukromému a mezinárodnímu rozhodčímu řízení.

Paulína absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a studovala také na Kodaňské univerzitě v Dánsku. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2017. Kromě češtiny hovoří plynně slovensky a anglicky.


Paulína Macháčová ist Rechtsanwaltskonzipientin, die sich in ihrer Praxis insbesondere dem Gesellschaftsrecht, dem allgemeinen Handelsrecht, dem Internationalen Privatrecht und dem internationalen Schiedsverfahren widmet.

Paulína absolvierte die Juristische Fakultät der Karls Universität in Prag und studierte auch an der Kopenhagen Universität in Dänemark. In unserer Rechtsanwaltskanzlei arbeitet sie seit 2017. Neben Tschechisch spricht sie fließend Slowakisch und Englisch.