Global menu

Our global pages

Close
 
Katarína  Majtásová, Senior Associate

Katarína  Majtásová

Senior Associate

Practice areas

  • Banking and finance
  • Commercial agreements
  • Corporate

Practice notes

Katarína Majtásová is an attorney-at-law specializing mainly in commercial, civil, financial and administrative law, as well as on the corporate agenda. Katarína has joined our law office in 2021.

Katarína has worked for a reputable international law firm in Vienna and Bratislava, in a local Slovak law firm, as well as at the Ministry of Finance of the Slovak Republic and as a lawyer at the National implementing and coordination authority for the Recovery Plan of the Slovak Republic.

Katarína studied at the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava, Slovakia and at the Faculty of Law of Vienna University, Austria. She is a member of the Slovak Bar Association. In addition to Slovak she speaks English and German fluently.


Katarína Majtásová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi zameriava najmä na obchodné, občianske, finančné a správne právo, ako aj na korporátnu agendu. Katarína spolupracuje s našou advokátskou kanceláriou od roku 2021.

Katarína pôsobila v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárii vo Viedni a v Bratislave, neskôr v lokálnej slovenskej advokátskej kancelárii, ako aj na Ministerstve financií SR a naposledy ako právnik v Národnej implementačnej a koordinačnej autorite pre Plán obnovy SR.

Katarína vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickú fakultu Univerzity Viedeň. Je členkou Slovenskej advokátskej komory. Okrem slovenského jazyka hovorí plynule anglicky a nemecky.


Katarína Majtásová ist Rechtsanwältin, die sich in ihrer Praxis auf Handelsrecht, Zivilrecht, Finanzrecht und Verwaltungsrecht, als auch auf Gesellschaftsagenda spezialisiert. Katarína kooperiert mit unserer Rechtsanwaltskanzlei seit 2021.

Katarína war früher in einer namhaften internationalen Rechtsanwaltskanzlei in Wien und in Bratislava tätig, danach war sie in einer lokalen slowakischen Rechtsanwaltskanzlei, als auch am Finanzministerium der Slowakischen Republik und zuletzt als Jurist in der Nationalen Implementierungs- und Koordinierungsagentur für Wiederaufbauplan der Slowakischen Republik tätig.

Katarína hat an der Juristischen Fakultät der Comenius Universität in Bratislava und an der Juristischen Fakultät der Universität Wien studiert. Sie ist Mitglied der Slowakischen Rechtsanwaltskammer. Außer Slowakisch spricht Sie flieβend Englisch und Deutsch.