Global menu

Our global pages

Close
 
Katarína  Majtásová, Senior Associate

Katarína  Majtásová

Senior Associate

Practice areas

  • Banking and finance
  • Commercial agreements
  • Corporate

Practice notes

Katarína Majtásová is an attorney-at-law specialising mainly in commercial law, state aid and grants, competition law, public procurement law and financial law, as well as on the corporate agenda. She joined our firm in 2021.

She formerly worked for a reputable international law firm CMS Reich-Rohrwig Hainz in Vienna and Bratislava, at a local Slovak law firm, as well as a lawyer at the National Implementing and Coordination Authority for the Recovery Plan of the Slovak Republic.

Katarína studied at the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava, Slovakia and the Faculty of Law of Vienna University. She is a member of the Slovak Bar Association. In addition to Slovak, she is fluent in English and German.

 


Katarína Majtásová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi zameriava najmä na obchodné právo, štátnu pomoc a dotácie, hospodársku súťaž, verejné obstarávanie a finančné právo, ako aj na korporátnu agendu. Katarína spolupracuje s našou advokátskou kanceláriou od roku 2021.

Katarína pôsobila v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárii CMS Reich-Rohrwig Hainz vo Viedni a v Bratislave, neskôr v lokálnej slovenskej advokátskej kancelárii, ako aj právnik v Národnej implementačnej a koordinačnej autorite pre Plán obnovy SR.

Katarína vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickú fakultu Univerzity Viedeň. Je členkou Slovenskej advokátskej komory. Okrem slovenského jazyka hovorí plynule anglicky a nemecky.

 


Katarína Majtásová ist Rechtsanwältin, die sich in ihrer Praxis auf Handelsrecht, Staatsbeihilfe und staatliche Dotationen, Wettbewerbsrecht, öffentliches Vergaberecht und Finanzrecht, als auch auf Gesellschaftsagenda spezialisiert. Katarína kooperiert mit unserer Rechtsanwaltskanzlei seit 2021.

Katarína war früher in einer namhaften internationalen Rechtsanwaltskanzlei CMS Reich-Rohrwig Hainz in Wien und in Bratislava tätig, danach war sie in einer lokalen slowakischen Rechtsanwaltskanzlei, als auch als Jurist in der Nationalen Implementierungs- und Koordinierungsagentur für Wiederaufbauplan der Slowakischen Republik tätig.

Katarína hat an der Juristischen Fakultät der Comenius Universität in Bratislava und an der Juristischen Fakultät der Universität Wien studiert. Sie ist Mitglied der Slowakischen Rechtsanwaltskammer. Außer Slowakisch spricht Sie fließend Englisch und Deutsch.