Global menu

Our global pages

Close
 
Radek Matouš, Partner

Radek Matouš

Partner

Practice areas

  • Discrimination law
  • Employment law
  • Employment litigation and dispute resolution
  • Global contracts and policies
  • Global mobility and immigration
  • Labor law and trade union issues
  • Pensions
  • Privacy, data protection and cybersecurity
  • Restructuring and redundancy

Practice notes

Radek Matouš is an attorney-at-law specialising in all fields of individual and collective labour law. He is also a founding member of the Czech Employment Lawyers Association, which brings together prominent Czech lawyers who have been practising labour law for many years. He also has extensive experience in the fields of personal data protection, corporate law and competition law.

Radek Matouš, who previously headed the labour law practice group at Balcar Polanský Eversheds in Prague, joined our team in 2015. Radek graduated from the Faculty of Law at Charles University in Prague and also studied international trade at the University of Economics in Prague. He is a member of the Czech Bar and in addition to his native Czech is fluent in English and German.

AWARDS

Radek Matouš advises on personal data protection, and collective and individual labour law. Clients say he is "very supportive" and "quick and flexible," and regard him as a "very valuable legal service provider." Chambers and Partners, 2017 Edition

Radek is characterised as "quick, practical and knowledgeable" by clients. His broad practice encompasses individual and collective cases, personal data protection and labour-related corporate matters. Chambers and Partners, 2016 Edition


Radek Matouš je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje na všechny oblasti individuálního a kolektivního pracovního práva, je zakládajícím členem Czech Employment Lawyers Association, která sdružuje přední české odborníky na pracovní právo. Vedle své pracovněprávní agendy se věnuje také ochraně osobních údajů, obchodnímu právu a právu hospodářské soutěže.

Radek Matouš spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2015. Předtím působil jako vedoucí skupiny pracovního práva v advokátní kanceláři Balcar Polanský Eversheds v Praze. Radek vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a mezinárodní obchod na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je členem České advokátní komory. Kromě češtiny hovoří anglicky a německy.

OCENĚNÍ

Radek Matouš poskytuje poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a kolektivního a individuálního pracovního práva. Klienti říkají, že je „velmi vstřícný“ a „rychlý a flexibilní“ a považují jej za „velmi cenného poskytovatele právních služeb.“ Chambers and Partners, 2017 Edition

Radek je klienty charakterizován jako „rychlý, praktický a erudovaný“. Jeho široká praxe zahrnuje individuální i hromadné rozvazování pracovních poměrů, ochranu osobních údajů a běžnou pracovněprávní agendu. Chambers and Partners, 2016 Edition


Radek Matouš ist Anwalt, der sich in seiner Praxis allen Bereichen des Individual- und Kollektivarbeitsrechts widmet. Er ist eines der Gründungsmitglieder der Czech Employment Lawyers Association, die führende Experten im Bereich des Arbeitsrechts verbindet. Neben seiner arbeitsrechtlichen Agenda widmet er sich auch dem Datenschutz, dem Handelsrecht und dem Wettbewerbsrecht.

Seit dem Jahr 2015 arbeitet Radek Matouš mit unserer Anwaltskanzlei zusammen. Davor war er Leiter des Arbeitsrechtsteams der Anwaltskanzlei Balcar Polanský Eversheds in Prag. Radek studierte Recht an der Rechtsfakultät der Karlsuniversität in Prag sowie internationalen Handel an der Wirtschaftsuniversität Prag. Er ist Mitglied der tschechischen Anwaltskammer. Neben Tschechisch spricht er fließend Englisch und Deutsch.

AUSZEICHNUNGEN

Radek Matouš berät im Bereich des Datenschutzes sowie des Tarif- und individuellen Arbeitsrechts. Die Mandanten loben, dass er „sehr hilfreich“ und „schnell und flexibel“ ist und schätzen ihn als „sehr wertvollen Rechtsberater.“ Chambers and Partners, 2017 Edition

Radek wird von den Mandanten als „schnell, praktisch und sachorientiert“ charakterisiert. Seine breite Praxis umfasst sowohl individuelle als auch kollektive Auflösung von Arbeitsverhältnissen, Schutz personenbezogener Daten und übliche arbeitsrechtliche Agenda. Chambers and Partners, 2016 Edition