Global menu

Our global pages

Close
 
Eliška Miklíková, Associate

Eliška Miklíková

Associate

Practice areas

  • Commercial agreements
  • Commercial litigation
  • International arbitration
  • Litigation and dispute management
  • Restructuring and insolvency

Practice notes

Eliška Miklíková is an attorney-at-law who specialises in her practice mainly on judicial and arbitration proceedings as well as relationships with an international element.

She joined our office in 2018. In her pro bono activities she focuses on the rights of patients in healthcare, in particular the rights of expectant mothers and children.

In the past she worked at the law firm of Prof. Alexander Bělohlávek and later at Urban & Hejduk. She graduated from the Faculty of Law of Masaryk University and also studied at Aalborg University in Denmark and Northwest University in China. Besides Czech she is also fluent in English.


Eliška Miklíková je advokátka, která se ve své praxi zaměřuje především na soudní a rozhodčí řízení a na vztahy s mezinárodním prvkem.

V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2018. V rámci svých pro bono aktivit se věnuje právům pacientů ve zdravotnictví, zejména pak právům rodiček a dětí.

V minulosti působila v advokátní kanceláři prof. Bělohlávka a poté v kanceláři Urban & Hejduk. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a rovněž studovala na Aalborg University v Dánsku a na Northwest Un
iversity v Číně. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.


Eliška Miklíková ist Rechtsanwältin, die sich in ihrer Praxis vor allem auf Prozessführung und Schiedsverfahren sowie Verhältnisse mit internationalem Bezug spezialisiert.

In unserer Anwaltskanzlei arbeitet sie seit 2018. Im Rahmen ihrer Pro Bono Aktivitäten betreut sie insbesondere Patienten im Gesundheitswesen, insbesondere dann Rechte der Gebärerinnen und der Kinder.

In Vergangenheit war sie in der Anwaltskanzlei von Prof. Alexander Bělohlávek und dann bei Urban & Hejduk tätig. Sie absolvierte die Juristische Fakultät der Masaryk Universität in Brünn und studierte auch an der Aalborg University in Dänemark sowie an der Northwest University in China. Außer Tschechisch spricht sie verhandlungssicher Englisch.