Global menu

Our global pages

Close
 
Małgorzata Miszewska, Associate

Małgorzata Miszewska

Associate

Languages

Polish, English, French

Practice areas

  • Litigation and dispute management

Practice notes

Małgorzata Miszewska is an attorney-at-law on the dispute resolution team at the Polish office of Eversheds Sutherland. She specializes in representing clients at all stages of judicial proceedings, particularly in civil and commercial matters. She also advises on criminal proceedings.

Before joining Eversheds Sutherland Poland she gained experience at other renowned Polish and international law firms. She has participated in numerous projects involving infrastructure and corporate disputes, criminal proceedings, and bankruptcy and restructuring proceedings. She advises domestic and foreign clients in the construction, banking, insurance and healthcare sectors.

Małgorzata is a member of the European Association of Lawyers (AEA-EAL). She is a law graduate of the University of Gdańsk. She also earned a master’s degree in law at Paris II Panthéon-Assas University. During her studies in France she held an Erasmus+ grant. Currently she is an advocate trainee.  

Recent projects

  • Advising a leading construction company in a public procurement dispute
  • Advising in proceedings for enforcement of an arbitration award 
  • Advising a bondholder in a dispute with the bond issuer
  • Advising an air carrier in criminal proceedings

Małgorzata Miszewska jest adwokatem w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów na wszystkich etapach postępowań sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doradza również w postępowaniach karnych.

Przed dołączeniem do polskiego biura Eversheds Sutherland zdobywała doświadczenie zawodowe w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Uczestniczyła w licznych projektach obejmujących spory infrastrukturalne oraz korporacyjne, postępowania karne oraz postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Doradzała podmiotom krajowym i zagranicznym z sektora budowlanego, bankowego, ubezpieczeniowego oraz medycznego.

Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. Uzyskała również tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Panthéon-Assas w Paryżu. Podczas studiów była stypendystką programu Erasmus + we Francji. Obecnie odbywa aplikację adwokacką.  

Ostatnie projekty

  • Doradztwo dla wiodącej spółki budowlanej w sporze z zakresu zamówień publicznych
  • Doradztwo w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego
  • Doradztwo dla obligatariusza w sporze z emitentem obligacji 
  • Doradztwo dla przewoźnika lotniczego w postępowaniu karnym