Global menu

Our global pages

Close
 
Andrea Mochorovská, Associate

Andrea Mochorovská

Associate

Languages

Slovak and English

Practice notes

Andrea Mochorovská has been a junior associate at Eversheds Sutherland since 2022 and has worked at several international law firms, as well as at the Legal Aid Centre and the Office of the Public Defender of Rights.

Her practice focuses primarily on commercial law, corporate law, mergers and acquisitions and real estate. She studied at the Faculty of Law of Comenius University in Bratislava. She is a member of the Slovak Bar Association. In addition to Slovak, she speaks fluent English.


Andrea Mochorovská je advokátska koncipientka pôsobiaca v advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland od roku 2022. Pôsobila v niekoľkých medzinárodných advokátskych kanceláriách, ako aj v Centre právnej pomoci a Kancelárii verejného ochrancu práv.

Vo svojej praxi sa špecializuje predovšetkým na oblasť obchodného práva, korporátnu agendu, fúzie a akvizície a právo nehnuteľností. Študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členkou Slovenskej advokátskej komory. Okrem slovenčiny hovorí plynule anglicky.


Andrea Mochorovská ist seit 2022 bei Eversheds Sutherland tätig und hat zuvor in mehreren internationalen Anwaltskanzleien sowie im Legal Aid Centre und im Office of the Public Defender of Rights gearbeitet.

Ihre Schwerpunkte sind Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, M&A sowie Immobilienrecht. Sie studierte an der Juristischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava. Sie ist Mitglied der Slowakischen Anwaltskammer. Neben Slowakisch spricht sie auch fließend Englisch.