Global menu

Our global pages

Close
 
Adam Nierzwicki, Counsel

Adam Nierzwicki

Counsel

Practice areas

 • Employment law
 • Employment litigation and dispute resolution
 • Labor law and trade union issues

Practice notes

 

Adam Nierzwicki is an attorney-at-law in the Labor Law team at Eversheds Sutherland Poland. He focuses on terminations, employment litigation and whistleblowing.

He has over 10 years of experience supporting international and domestic business in HR matters, often including large scale employers who are household names.

Adam’s experience includes managing local, multi-jurisdiction and cross-border HR projects. He gives pragmatic and solution-driven advice for both HR and legal teams to help them overcome labour law challenges and apply most the efficient approach to ER matters.

He advises on multitude of day to day and strategic issues such as contractual employment documentation, working time management, internal policies, performance management, equality, bullying and harassment investigations, data protection, TUPE as well as social insurance matters. He is particularly skilled in handling challenging terminations and employment litigations.

Adam is the author of articles on employment law published in leading Polish business dailies. He is also co-author of the employment blog KodeksWpracy.pl. He is a recognized expert enjoying the trust of clients, as confirmed in the 2021 Legal 500 EMEA directory.

Selected projects

 • Conducting an investigation of bullying allegations made by a former employee against a high ranking manager at a leading global pharmaceutical company.
 • Advising an American software company in connection with restructuring and collective dismissals, including a collective labour dispute and negotiations with trade union on the collective dismissals agreement as well as effective representation of the client in litigation initiated by employees securing favourable result for the client.
 • Advising leading European manufacturer of automotive break systems in a matter of continued application of favourable social insurance premiums after transfer of employees and securing successful court ruling in litigation against the Polish Social Insurance Office. 
 • Advising numerous clients, including world’s leading technology company and ultra-luxury auto maker on successful implementation of emergency measures under anti-COVID-19 laws.
 • Advising leading multinational imaging and electronics company on severance and restrictive covenants terms of a sensitive departure of a key executive.
 • Advising a leading provider of quality assurance and testing of entertainment products on an urgent case of implementation of non-disclosure and restrictive covenants across a large employee population and managing timely delivery of the same product by US, UK and Chilean lawyers. 
 • Advising leading life sciences company on investigation of bullying/harassment allegations put forward by a group of employees against a mid-level manager.
 • Advising the global beverage corporation on remote working regulations and coordinating work of legal teams across central Europe.
 • Advising leading global food, ingredients and retail company on reorganization of work of manufacturing teams and resolving of working time management challenges.

Adam Nierzwicki jest radcą prawnym w zespole prawa pracy w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w rozwiązywaniu umów o pracę, sporach pracowniczych i whistleblowingu.
Od ponad 10 lat wspiera klientów w kwestiach związanych z zatrudnieniem. Pracuje zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych podmiotów, w tym dla największych globalnych koncernów i dużych pracodawców. Jego doświadczenie obejmuje zarządzanie lokalnymi i międzynarodowymi projektami z zakresu prawa pracy. Udziela pragmatycznych porad nastawionych na rozwiązanie problemu. Wspiera zarówno działy HR, jak i departamenty prawne, pomagając im w wyzwaniach związanych z prawem pracy i znalezieniem optymalnego podejścia do szeroko rozumianych spraw pracowniczych.
Doradza w strategicznych oraz bieżących kwestiach, takich jak dokumentacja pracownicza, zarządzanie czasem pracy, regulaminy i polityki wewnętrzne, zarządzanie wydajnością, równouprawnienie, postępowania w sprawach mobbingu lub molestowania, ochrona danych osobowych, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę oraz ubezpieczenia społeczne. Posiada szczególne doświadczenie w przeprowadzaniu skomplikowanych zwolnień i prowadzeniem sporów pracowniczych.
Jest autorem licznych artykułów prasowych z zakresu prawa pracy. Współprowadzi kancelaryjny blog KodeksWpracy.pl.
Jest cenionym ekspertem cieszącym się zaufaniem klientów, czego potwierdzeniem jest jego obecność w rankingu Legal 500 EMEA 2021. 

Wybrane projekty
Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutów mobbingu postawionych przez byłego pracownika menadżerowi wysokiego szczebla w globalnej firmie farmaceutycznej.
Doradztwo amerykańskiemu producentowi oprogramowania w związku z restrukturyzacją i zwolnieniami grupowymi, sporem zbiorowym i negocjacjami ze związkami zawodowymi w sprawie porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych, a także reprezentowanie klienta w sporach sądowych z pracownikami, zakończonych korzystnym dla klienta wynikiem.  
Reprezentowanie wiodącego europejskiego producenta samochodowych układów hamulcowych w sporze z ZUS dotyczącym ubezpieczenia wypadkowego po transferze pracowników i zapewnienie korzystnego dla klienta orzeczenia sądu.
Doradztwo wiodącej międzynarodowej firmie z sektora obrazowania i elektroniki w sensytywnej sprawie warunków zakończenia współpracy z kluczowym dyrektorem spółki. 
Doradztwo wiodącej firmie zajmującej się zapewnieniem jakości i testowania produktów rozrywkowych w pilnej sprawie zobowiązania do poufności dużej grupy pracowników z Polski, USA, Wielkiej Brytanii i Chile oraz zarządzanie terminową realizacją tego projektu przez prawników z ww. jurysdykcji.
Doradztwo wiodącej firmie z sektora life sciences w toku dochodzenia dotyczącego zarzutów mobbingu / molestowania wysuniętych przez grupę pracowników przeciwko menadżerowi średniego szczebla.
Doradztwo na rzecz wiodącego globalnego koncernu produkującego napoje w zakresie regulacji pracy zdalnej oraz koordynacja pracy zespołów prawnych w innych państwach Europy Środkowej.
Doradztwo wiodącej globalnej firmie z sektora spożywczego i handlu detalicznego przy reorganizacji pracy zespołów produkcyjnych i rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem czasem pracy.

Adam Nierzwicki jest radcą prawnym w zespole prawa pracy w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w rozwiązywaniu umów o pracę, sporach pracowniczych i whistleblowingu.

Od ponad 10 lat wspiera klientów w kwestiach związanych z zatrudnieniem. Pracuje zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych podmiotów, w tym dla największych globalnych koncernów i dużych pracodawców. Jego doświadczenie obejmuje zarządzanie lokalnymi i międzynarodowymi projektami z zakresu prawa pracy. Udziela pragmatycznych porad nastawionych na rozwiązanie problemu. Wspiera zarówno działy HR, jak i departamenty prawne, pomagając im w wyzwaniach związanych z prawem pracy i znalezieniem optymalnego podejścia do szeroko rozumianych spraw pracowniczych.

Doradza w strategicznych oraz bieżących kwestiach, takich jak dokumentacja pracownicza, zarządzanie czasem pracy, regulaminy i polityki wewnętrzne, zarządzanie wydajnością, równouprawnienie, postępowania w sprawach mobbingu lub molestowania, ochrona danych osobowych, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę oraz ubezpieczenia społeczne. Posiada szczególne doświadczenie w przeprowadzaniu skomplikowanych zwolnień i prowadzeniem sporów pracowniczych.

Jest autorem licznych artykułów prasowych z zakresu prawa pracy. Współprowadzi kancelaryjny blog KodeksWpracy.pl.

Jest cenionym ekspertem cieszącym się zaufaniem klientów, czego potwierdzeniem jest jego obecność w rankingu Legal 500 EMEA 2021. 

Wybrane projekty

 • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutów mobbingu postawionych przez byłego pracownika menadżerowi wysokiego szczebla w globalnej firmie farmaceutycznej.
 • Doradztwo amerykańskiemu producentowi oprogramowania w związku z restrukturyzacją i zwolnieniami grupowymi, sporem zbiorowym i negocjacjami ze związkami zawodowymi w sprawie porozumienia dotyczącego zwolnień grupowych, a także reprezentowanie klienta w sporach sądowych z pracownikami, zakończonych korzystnym dla klienta wynikiem. 
 • Reprezentowanie wiodącego europejskiego producenta samochodowych układów hamulcowych w sporze z ZUS dotyczącym ubezpieczenia wypadkowego po transferze pracowników i zapewnienie korzystnego dla klienta orzeczenia sądu.
 • Doradztwo wiodącej międzynarodowej firmie z sektora obrazowania i elektroniki w sensytywnej sprawie warunków zakończenia współpracy z kluczowym dyrektorem spółki. 
 • Doradztwo wiodącej firmie zajmującej się zapewnieniem jakości i testowania produktów rozrywkowych w pilnej sprawie zobowiązania do poufności dużej grupy pracowników z Polski, USA, Wielkiej Brytanii i Chile oraz zarządzanie terminową realizacją tego projektu przez prawników z ww. jurysdykcji.
 • Doradztwo wiodącej firmie z sektora life sciences w toku dochodzenia dotyczącego zarzutów mobbingu / molestowania wysuniętych przez grupę pracowników przeciwko menadżerowi średniego szczebla.
 • Doradztwo na rzecz wiodącego globalnego koncernu produkującego napoje w zakresie regulacji pracy zdalnej oraz koordynacja pracy zespołów prawnych w innych państwach Europy Środkowej.
 • Doradztwo wiodącej globalnej firmie z sektora spożywczego i handlu detalicznego przy reorganizacji pracy zespołów produkcyjnych i rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem czasem pracy.