Global menu

Our global pages

Close
 
Aleksandra Nowak, Lawyer

Aleksandra Nowak

Lawyer

Practice areas

  • Energy and infrastructure
  • Public

Practice notes

Aleksandra Nowak is a lawyer on the Governments & Energy team at the Polish office of Eversheds Sutherland.  

She specializes in energy law, including regulations connected with renewable energy sources.

In her practice she focuses on aspects of the real estate development process, including environmental protection, construction and zoning law. She has participated in preparation of due diligence reports for renewable energy and real estate projects. Her experience also includes legal support for projects carried out using EU funds, with respect to disbursement of funds and support in disputes with entities providing state aid.

Before joining Eversheds Sutherland she gained experience at other renowned Polish and international law firms.

Aleksandra is a law graduate of the University of Warsaw, where she also completed the course of study at the American Law Center in conjunction with Emory University School of Law and Georgia State University College of Law. She is currently pursuing her training to qualify as an attorney-at-law.

Selected projects

  • Participation in conducting judicial and administrative disputes for recovery of undisbursed grants and repayment of state aid, including drafting pleadings in proceedings before the state courts and administrative authorities
  • Participation in preparing due diligence reports for companies from the energy sector and real estate projects
  • Advice on development of infrastructure for vehicles powered by alternative fuels 
  • Advice on matters connected with contamination of soil and proposal of improved solutions for removing contamination

Aleksandra Nowak jest prawniczką w zespole kontraktów publicznych i energetyki. Specjalizuje się w prawie energetycznym, z uwzględnieniem regulacji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

W swojej praktyce koncentruje się na aspektach związanych z procesem inwestycyjnym, w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Uczestniczyła w przygotowaniu raportów due diligence projektów energetyki odnawialnej oraz nieruchomościowych. Jej doświadczenie obejmuje również obsługę prawną projektów realizowanych przy wykorzystaniu funduszy unijnych, w zakresie wykorzystania środków i wsparcie w sporach z podmiotami udzielającymi pomocy publicznej.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland zdobywała doświadczenie w renomowanych międzynarodowych i krajowych kancelariach prawnych.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskiem. Studiowała również w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonym przy Wydziale Prawa i Administracji UW wspólnie z Emory University - School of Law oraz Georgia State University - College of Law. Obecnie odbywa aplikację radcowską.

Wybrane projekty

  • Udział w prowadzeniu sporów sądowych i administracyjnych o odzyskanie niewypłaconych dotacji oraz zwrot środków pomocy publicznej, w tym przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej
  • Uczestnictwo w przygotowywaniu raportów due diligence spółek sektora energetycznego i projektów nieruchomościowych 
  • Doradztwo w zakresie rozwoju infrastruktury dla pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi 
  • Doradztwo w sprawach związanych z zanieczyszczeniami powierzchni ziemi wraz z propozycjami scenariuszy najlepszych rozwiązań w zakresie usuwania zanieczyszczenia