Global menu

Our global pages

Close
 
Renata Patoka, Counsel

Renata Patoka

Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Corporate
  • Mergers and acquisitions
  • Real estate

Practice notes

Renata Patoka is an attorney at law co-heading the M&A and corporate practice at Eversheds Sutherland Poland. 

She specializes in support for M&A transactions, and in commercial law and ongoing advice for businesses operating in Poland.

She has 20 years of experience providing legal advice to business. Over many years of cooperation with Eversheds Sutherland, she has advised on numerous mergers and acquisitions of companies from various sectors of the economy. She has prepared, negotiated and coordinated various types of domestic and international transactions in this area, at various stages of the investment process. She has conducted due diligence procedures, supervising the work of teams locally and internationally.

On an everyday basis she supports leading international companies in their current operations in Poland, and also coordinates work of other jurisdictions in this area. She also advises on restructuring procedures.

Renata has an extensive practice carrying out projects involving advice to key insurers on evaluation of risks when providing warranty and indemnity coverage for M&A transactions, including coordination of projects carried out by international teams. She participates in numerous real estate projects for clients operating or launching business on the Polish market, in particular drafting leases, negotiating contract terms, and providing legal support in delivery of premises. She conducts and coordinates due diligence for acquisitions of real estate in Poland. Within Eversheds Sutherland, Renata is actively involved in cooperation within the Nordic and Baltic regions.

Recent projects


Renata Patoka jest adwokatem, współkieruje zespołem fuzji i przejęć oraz doradztwa korporacyjnego w polskim biurze Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w obsłudze transakcji M&A, a także w prawie handlowym i bieżącej obsłudze przedsiębiorstw działających w Polsce.

Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przez wiele lat współpracy z Eversheds Sutherland doradzała w licznych projektach fuzji i przejęć firm z różnych sektorów gospodarki. Przygotowywała, negocjowała i koordynowała różnego rodzaju krajowe i międzynarodowe transakcje w tym obszarze, na różnym etapie procesu inwestycyjnego. Przeprowadzała procesy due diligence, nadzorując przy tym pracę zespołów zarówno lokalnie, jak i międzynarodowo.

Na co dzień wspiera wiodące firmy międzynarodowe w zakresie ich bieżącej działalności w Polsce, a także koordynuje prace innych jurysdykcji w tym obszarze. Doradza też w procesach restrukturyzacji.

Ma bogatą praktykę w realizacji projektów obejmujących doradztwo na rzecz kluczowych ubezpieczycieli w zakresie oceny ryzyka przy ubezpieczeniu oświadczeń i zapewnień w transakcjach fuzji i przejęć (Warranty & Indemnity insurance), z uwzględnieniem koordynacji projektów realizowanych przez międzynarodowe zespoły.

Uczestniczy w licznych projektach nieruchomościowych dla klientów działających lub rozpoczynających działalność na polskim rynku, w szczególności opracowując dla nich umowy najmu, negocjując warunki umów oraz wspierając prawnie na etapie odbioru lokali. Przeprowadza i koordynuje procesy due diligence przy nabywaniu nieruchomości w Polsce.

Z pasją rozwija współpracę wewnątrz sieci Eversheds Sutherland w rejonie nordyckim i bałtyckim.

Ostatnie projekty