Global menu

Our global pages

Close
 
Peter Perniš, Senior Associate

Peter Perniš

Senior Associate

Practice areas

  • Employment law
  • Employment litigation and dispute resolution
  • Executive employment issues
  • Litigation and dispute management

Practice notes

Peter Perniš mainly focuses on employment and litigation.

He graduated from the Faculty of Law of Masaryk University in Brno and also studied at the Faculty of Law at Dresden University of Technology. He joined our office in 2016. In addition to Czech, he speaks Slovak and German.


Peter Perniš se ve své praxi věnuje převážně pracovnímu právu a litigacím.

Peter absolvoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a rovněž studoval na Technische Universität v Drážďanech. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2016. Kromě češtiny hovoří slovensky a německy.


Peter Perniš konzentriert sich in seiner Praxis hauptsächlich auf Arbeitsrecht und Rechtsstreitigkeiten.

Peter hat die Rechtsfakultät der Masaryk-Universität in Brünn absolviert und hat auch an der Technischen Universität in Dresden studiert. In unserer Anwaltskanzlei ist er seit 2016 tätig. Außer Tschechisch spricht er Slowakisch und Deutsch.