Global menu

Our global pages

Close
 
Łukasz Petelski, Senior Associate

Łukasz Petelski

Senior Associate

Languages

Polish, English, French

Practice areas

  • Energy and infrastructure

Practice notes

Łukasz Petelski is an attorney-at-law in the Governments & Energy team at Eversheds Sutherland Poland.

As a leading specialist in energy law, he is responsible for implementing projects for companies in this sector. He has a wealth of regulatory experience.

Łukasz also has significant experience in real estate and environmental law, and provides legal support for transactions financing energy-sector development projects. He has participated in numerous proceedings before the president of the Energy Regulatory Office (URE), including tariff proceedings, concession proceedings, and proceedings related to connections to the power grid. He has drafted and negotiated key agreements for the power industry (such as PPA, CPPA, CPA, O&M, BoP and EPC). He has drafted standard form contracts for delivery of power distribution services as well as comprehensive contracts. He advised clients on projects in the field of conventional energy, including coal-fired power plants and cogeneration plants. He has also supported companies from the energy sector on conditions for participation in European energy exchanges, such as EPEX SPOT, EEX and PXE.

He is a strategic adviser to entities executing renewable energy projects. His experience includes involvement in detailed studies of photovoltaic projects with a total capacity exceeding 1 GW. He also advises entities developing wind-energy projects, having prepared numerous due diligence reports in this area. He has advised on several M&A transactions on the Polish energy market. Łukasz’s energy practice also includes advising clients from the gas sector. He has conducted several negotiations of gas sales contracts, including shale gas.

He is a frequent lecturer at conferences and seminars on energy law, particularly renewables and energy efficiency issues in the energy sector, and the author of numerous publications on various issues in the energy sector. He cooperates with the French-Polish Chamber of Commerce within the Climate Committee.

Łukasz graduated from law at the University of Bialystok. He earned a master’s degree in French law at Paris Dauphine University. Currently, he is in postgraduate studies in environmental protection law (Lazarski University). He has lectured on legal French at the University of Wrocław, Poland.

Recent projects


Łukasz Petelski jest radcą prawnym w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland. Jako wiodący specjalista w zakresie prawa energetycznego odpowiedzialny jest za realizację projektów dla podmiotów z tego sektora. Wyróżnia go szerokie doświadczenie regulacyjne.
Specjalizuje się w doradztwie dla sektora energetycznego. Posiada również doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości oraz prawa ochrony środowiska. Zajmuje się także obsługą transakcji finansowania inwestycji z sektora energetycznego

Wielokrotnie brał udział w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, m.in. w postępowaniach taryfowych, postępowaniach koncesyjnych oraz postępowaniach związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. Zajmował się sporządzaniem i negocjowaniem umów kluczowych dla sektora energetycznego (umowy PPA, CPPA, CPA, O&M, BoP EPC, etc.). Przygotowywał wzory umów świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz umów kompleksowych. Doradzał przy projektach z zakresu energetyki konwencjonalnej, w tym dotyczących elektrowni węglowych czy źródeł kogeneracyjnych. Wspierał spółki z sektora energetycznego w zakresie warunków uczestnictwa na europejskich giełdach energii, m.in. EPEX SPOT, EEX czy PXE.

Ma doświadczenie w strategicznym doradztwie dla podmiotów realizujących inwestycje OZE. Uczestniczył w szczegółowych badaniach projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 1 GW. Doradzał również podmiotom rozwijającym projekty wiatrowe – sporządził kilkanaście raportów due diligence w tym zakresie. Pracował też przy szeregu transakcji M&A na polskim rynku energii. Ma na swoim koncie doradztwo dla podmiotów z sektora gazowego. Negocjował szereg umów sprzedaży paliwa gazowego, w tym umowę na sprzedaż gazu ze złoża.

Jest częstym prelegentem na konferencjach i seminariach dotyczących prawa energetycznego, w szczególności z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej oraz autorem wielu publikacji na ten temat. Współpracuje z Francusko-Polską Izbą Gospodarczą w ramach Komitetu ds. Klimatu.

Ukończył prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Uzyskał również tytuł magistra prawa francuskiego na Uniwersytecie Paris-Dauphine w Paryżu. Obecnie realizuje studia podyplomowe z zakresu prawa ochrony środowiska (Uczelnia Łazarskiego). Był wykładowcą prawniczego języka francuskiego na Uniwersytecie we Wrocławiu.

Ostatnie projekty

The Legal 500 – The Clients Guide to Law Firms