Global menu

Our global pages

Close
 
Łukasz Petelski, Senior Associate

Łukasz Petelski

Senior Associate

Languages

Polish, English, French

Practice areas

 • Energy and infrastructure

Practice notes

Łukasz Petelski is an attorney at law on the Public Sector & Energy team at Wierzbowski Eversheds Sutherland. As a leading specialist in energy law, he is responsible for implementing projects for companies in this sector.

Łukasz specializes in advising the energy industry. He also has significant experience in real estate and environmental law, and provides legal support for transactions financing energy-sector development projects. He has a wealth of regulatory experience. He has participated in numerous proceedings before the president of the Energy Regulatory Office (URE), including tariff proceedings, concession proceedings, and proceedings related to connections to the power grid. He has negotiated and drafted key agreements for the power industry (such as PPA, CPA, O&M and EPC). He has drafted standard form contracts for delivery of power distribution services as well as comprehensive contracts. He has advised companies from the energy sector on conditions for participation in European energy exchanges, such as EPEX SPOT, EEX and PXE.

He is a strategic adviser to entities executing renewable energy projects. His experience includes involvement in detailed studies of photovoltaic projects with a total capacity exceeding 500 MW. He also advises entities developing wind-energy projects, having prepared numerous due diligence reports in this area. He has advised on several M&A transactions on the Polish energy market.

Łukasz’s energy practice also includes advising clients from the gas sector. He has conducted several negotiations of gas sales contracts, including shale gas.

He is a frequent lecturer at conferences and seminars on energy law, particularly renewables, and is the author of numerous publications on renewable energy sources.

Łukasz graduated from law at the University of Bialystok. He earned a master’s degree in French law at Paris Dauphine University. He has also lectured on legal French at the University of Wrocław, Poland.

Recent projects

 • Drafting several due diligence reports on photovoltaic projects (with a combined installed capacity exceeding 500 MW)
 • Advising PGNiG S.A. on Open Season projects for the Baltic Pipe project 
 • Advising the American group Palomar Natural Resources in concluding a contract with PGNiG S.A. for sale of shale gas (up to 160 million m3 per year) 
 • Advising on financing of transactions (equity and debt) for a large portfolio of solar installations executed by one of the largest renewable-energy investors in Poland
 • Advising a client in proceedings before the Court of Justice of the European Union (against the European Chemicals Agency)

Łukasz Petelski jest radcą prawnym w zespole Public Sector & Energy kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Jako wiodący specjalista w zakresie prawa energetycznego odpowiedzialny jest za realizację projektów dla firm z tego sektora.

Oprócz szerokiej praktyki w zakresie swojej głównej specjalizacji posiada również doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości oraz prawa ochrony środowiska. Zajmuje się także obsługą transakcji finansowania inwestycji z sektora energetycznego. Wyróżnia go szerokie doświadczenie regulacyjne.

Wielokrotnie brał udział w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, m.in. w postępowaniach taryfowych, postępowaniach koncesyjnych oraz postępowaniach związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej. Zajmował się sporządzaniem i negocjowaniem umów kluczowych dla sektora energetycznego (umowy PPA, CPA, O&M, EPC, etc.). Przygotowywał wzory umów świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz umów kompleksowych. Doradzał spółkom z sektora energetycznego w zakresie warunków uczestnictwa na europejskich giełdach energii, m.in. EPEX SPOT, EEX, czy PXE.

Ma doświadczenie w strategicznym doradztwie dla podmiotów realizujących inwestycje OZE. Uczestniczył w szczegółowych badaniach projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 500 MW. Doradzał podmiotom rozwijającym projekty wiatrowe – sporządził kilkanaście raportów due diligence w tym zakresie. Pracował też przy szeregu transakcji M&A na polskim rynku energii. Ma na swoim koncie doradztwo dla podmiotów z sektora gazowego. Negocjował szereg umów sprzedaży paliwa gazowego, w tym umowę na sprzedaż gazu ze złoża.

Łukasz Petelski jest częstym prelegentem na konferencjach i seminariach dotyczących prawa energetycznego, w szczególności z zakresu energetyki odnawialnej oraz autorem wielu publikacji dotyczących OZE.

Ukończył prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Uzyskał również tytuł magistra prawa francuskiego na Uniwersytecie Paris-Dauphine w Paryżu. Był wykładowcą prawniczego języka francuskiego na Uniwersytecie we Wrocławiu.

Ostatnie projekty

 • Sporządzenie szeregu raportów due diligence projektów fotowoltaicznych (o łącznej mocy zainstalowanej przekraczającej 500 MW)
 • Doradztwo PGNiG S.A. w procedurze Open Season dla projektu Baltic Pipe
 • Doradztwo amerykańskiej grupie Palomar Natural Resources przy zawarciu umowy z PGNiG S.A. na sprzedaż gazu ze złoża (nawet 160 mln m3 surowca rocznie)
 • Doradztwo w zakresie finansowania transakcji (zarówno kapitałowego, jak i dłużnego) dla dużego portfela instalacji słonecznych zrealizowanego przez jednego z największych inwestorów w OZE w Polsce
 • Doradztwo klientowi w postępowaniu toczącym się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (przeciwko Europejskiej Agencji Chemikaliów)