Global menu

Our global pages

Close
 
Soňa Petrovičová, Senior Associate

Soňa Petrovičová

Senior Associate

Practice areas

  • Commercial agreements
  • Corporate
  • Employment law

Practice notes

Soňa Petrovičová is Senior Associate who in her practice specialises mainly in corporate, commercial and labour law. Soňa joined our law office in 2020. Prior to joining our law office she worked for the law office Bartošík Šváby.

Soňa studied at the law faculty of Comenius University in Bratislava. In addition to Slovak she is also fluent in English.

 


 

Soňa Petrovičová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi špecializuje predovšetkým na obchodné právo, právo obchodných spoločností a pracovné právo. Soňa spolupracuje s našou advokátskou kanceláriou od roku 2020. Naposledy pracovala v advokátskej kancelárii Bartošík Šváby.

Soňa študovala na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem slovenčiny hovorí plynule anglicky.

 


 

Soňa Petrovičová ist Rechtsanwältin, die sich in ihrer Praxis insbesondere auf das Handels-, Gesellschafts- und Arbeitsrecht konzentriert. Soňa arbeitet mit unserer Anwaltskanzlei seit 2020 zusammen. Früher arbeitete sie in der Anwaltskanzlei Bartošík Šváby.

Soňa absolvierte die juristische Fakultät an der Comenius Universität in Bratislava. Neben Slowakisch spricht sie fließend Englisch.