Global menu

Our global pages

Close
 
Soňa Petrovičová, Senior Associate

Soňa Petrovičová

Senior Associate

Languages

Slovak and English

Practice areas

  • Commercial litigation
  • Competition, EU and Trade
  • Employment law
  • Intellectual property
  • Privacy, data protection and cybersecurity

Practice notes

Soňa Petrovičová is an attorney at law whose practice focuses primarily on commercial law, employment law, intellectual property law, competition law and personal data protection.

Soňa has been working with our law firm since 2020 with a one-year break for LLM studies. Prior to that she worked at the law firm Bartošík Šváby. Soňa studied law at Comenius University in Bratislava and spent one semester at Stockholm University as part of the Erasmus programme. She completed her LL.M. studies at Trinity College Dublin.

In addition to Slovak she speaks English fluently.


Soňa Petrovičová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi zameriava predovšetkým na obchodné právo, pracovné právo, právo duševného vlastníctva, súťažné právo a na ochranu osobných údajov.

Soňa spolupracuje s našou advokátskou kanceláriou od roku 2020 s ročnou prestávkou za účelom LL.M. štúdií. Predtým pôsobila v advokátskej kancelárii Bartošík Šváby.Soňa študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislava a jeden semester absolvovala v rámci Erasmus programu aj Právnickej fakulte Štokholmskej Univerzity. LL.M. štúdium absolvovala na právnickej fakulte Trinity College Dublin.

Okrem slovenčiny hovorí plynule anglicky.


Soňa Petrovičová ist Rechtsanwältin die sich in ihrer Praxis hauptsächlich auf, Arbeitsrecht, Recht des geistigen Eigentums, Wettbewerbsrecht und Schutz personenbezogener Daten.

Soňa arbeitet in unserer Anwaltskanzlei seit 2020, mit einer einjährigen Unterbrechung für ein LL.M.-Studium. Früher arbeitete sie in der Anwaltskanzlei Bartošík Šváby.Soňa studierte an der Juristischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava und verbrachte im Rahmen des Erasmus-Programms ein Semester an der Juristischen Fakultät der Universität Stockholm. Sie schloss ihr LL.M.-Studium am Trinity College Dublin ab.

Neben Slowakisch spricht sie fließend Englisch.