Global menu

Our global pages

Close
 
Tomáš Richter Urban, Senior Associate

Tomáš Richter Urban

Senior Associate

Languages

Slovak and English

Practice areas

  • Banking and finance
  • Corporate
  • Mergers and acquisitions
  • Other
  • Private equity
  • Project and infrastructure finance

Practice notes

Tomáš Richter Urban is an attorney who specialises in private equity, banking & finance, project finance, PPP and public procurement as well as business contracts and M&A transactions.

Tomáš joined Dvořák Hager & Partners in 2016. He most recently worked at Čechová & Partners and prior to that at Clifford Chance and Balcar Polanský Eversheds. He was also seconded to Tyco International group as regional counsel for Eastern Europe.

A graduate of the Law Faculty of Charles University in Prague, Tomáš also studied at the School of Law, University of Limerick in Ireland, focusing on commercial law, law of contracts and European law. He also completed a course of study in United States law and dispute resolution organised by John Marshall Law School in Chicago. He is a member of the Slovak Bar Association and the Czech Bar Association. In addition to Slovak he is also fluent in English.


Tomáš Richter Urban je advokát, který se ve své praxi zaměřuje především na oblasti private equity, bankovnictví a financí, projektového financování, PPP a veřejných zakázek, obchodních smluv a M&A transakcí.

Tomáš spolupracuje s advokátní kanceláří Dvořák Hager & Partners od roku 2016. Naposledy působil jako advokát v advokátní kanceláři Čechová & Partners. Předtím pracoval v právnické firmě Clifford Chance a v advokátní kanceláři Balcar Polanský Eversheds. V rámci tzv. secondment působil v koncernu Tyco International na pozici regional counsel pro Východní Evropu.

Tomáš Richter Urban absolvoval Právnickou fakultu Karlovy Univerzity
v Praze. Taktéž absolvoval studium na School of Law, University of Limerick v Irsku, které bylo zaměřené na smluvní právo, obchodní právo a evropské právo a kurz United States Law and Dispute Resolution organizovaný John Marshall Law School v Chicagu. Tomáš je členem Slovenské advokátní komory a České advokátní komory. Kromě slovenského jazyka hovoří plynule anglicky.


Tomáš Richter Urban je advokát, ktorý sa vo svojej praxi zameriava predovšetkým na oblasti private equity, bankovníctva a financií, projektového financovania, PPP a verejného obstarávania, ako aj obchodných zmlúv a M&A transakcií.

Tomáš spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2016. Naposledy pôsobil ako advokát v advokátskej kancelárii Čechová & Partners. Predtým pracoval v právnej firme Clifford Chance a v advokátskej kancelárii Balcar Polanský Eversheds. V rámci tzv. secondment pôsobil v koncerne Tyco International na pozícii regional counsel pre Východnú Európu.

Tomáš Richter Urban absolvoval Právnickú fakultu Karlovej Univerzity
v Prahe. Taktiež absolvoval štúdium na School of Law, University of Limerick v Írsku, ktoré bolo zamerané na obchodné právo, zmluvné právo a európske právo a kurz United States Law and Dispute Resolution organizovaný John Marshall Law School v Chicagu. Tomáš je členom Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory. Okrem slovenského jazyka hovorí plynule po anglicky.


Tomáš Richter Urban, ist Rechtsanwalt, der sich in seiner Praxis insbesondere auf die Bereiche der Private Equity, Banking und Finanzen, Projektfinanzierungen, PPP und Vergaberecht, sowie Handelsverträge und M&A konzentriert.

Tomáš kooperiert mit der Anwaltskanzlei Dvořák Hager & Partners seit 2016. Zuletzt war er als Rechtsanwalt in der Anwaltskanzlei Čechová
& Partners tätig. Vorher arbeitete Tomáš in der Anwaltskanzlei Clifford Chance und in der Anwaltskanzlei Balcar Polanský Eversheds. Im Rahmen eines Secondments war er im Konzern Tyco International auf der Position Regional Counsel für Osteuropa tätig.

Tomáš Richter Urban absolvierte die Rechtsfakultät der Karlsuniversität in Prag und ein Studium an der School of Law, University of Limerick in Irland mit dem Schwerpunkt af Vertragsrecht, Handelsrecht und Europarecht, sowie den Kurs United States Law and Dispute Resolution, der von der John Marshall Law School in Chicago organisiert wurde. Tomáš ist Mitglied der slowakischen und tschechischen Anwaltskammer. Neben Slowakisch spricht er fließend Englisch.