Global menu

Our global pages

Close
 
Michal Růžička, Senior Associate

Michal Růžička

Senior Associate

Languages

Czech, English

Practice areas

  • Commercial agreements
  • Corporate
  • Public procurement

Practice notes

Michal Růžička is focusing especially on corporate law, contract law and public procurement law.

He graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague and also studied at the Faculty of International Relations of the University of Economics. He joined our office in 2010. Apart from Czech, he is fluent in English.


Michal Růžička se ve své praxi věnuje zejména právu obchodních společností, oblasti závazkových vztahů a veřejných zakázek.

Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a rovněž na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2010. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.


Michal Růžička widmet sich in seiner Praxis insbesondere dem Gesellschaftsrecht, dem Gebiet des Obligationsrechts und dem Öffentlichen Vergabeverfahren.

Michal studierte an der juristischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag und an der Fakultät für internationale Beziehungen an der Wirtschaftsuniversität in Prag. In unserer Anwaltskanzlei arbeitet er seit 2010.
Neben Tschechisch spricht er fließend Englisch.