Global menu

Our global pages

Close
 
Barbora Šafaříková, Senior Associate

Barbora Šafaříková

Senior Associate

Languages

Czech, English, German

Practice areas

  • Competition, EU and Trade
  • Corporate
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Barbora Šafaříková focuses her practice on providing legal advice in all aspects of employment law. Barbora also has extensive experience in corporate and M&A, contract, and competition law.

Prior to joining our firm, she worked in international law firms in Prague and Berlin.

She graduated from the Charles University Faculty of Law in Prague. She also studied at KU Leuven University in Belgium. In addition to Czech, she speaks fluent English and is conversant in German.


Barbora Šafaříková se ve své praxi zaměřuje zejména na poskytování právního poradenství ve všech aspektech pracovního práva. Barbora má rovněž rozsáhlé zkušenosti v oblasti korporátního práva a M&A, smluvního práva a hospodářské soutěže.

Před příchodem do naší kanceláře působila v mezinárodních advokátních kancelářích v Praze a Berlíně.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Studovala rovněž na univerzitě KU Leuven v Belgii. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a dorozumí se německy.


Barbora Šafaříková konzentriert sich in ihrer Praxis auf die Rechtsberatung in allen Bereichen des Arbeitsrechts. Darüber hinaus verfügt Barbora über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Gesellschaftsrecht, M&A, Vertrags- und Wettbewerbsrecht.

Bevor sie in unsere Kanzlei eintrat, arbeitete sie in internationalen Anwaltskanzleien in Prag und Berlin.

Sie schloss ihr Studium an der Juristischen Fakultät der Karlsuniversität in Prag ab. Außerdem studierte sie an der Universität KU Leuven in Belgien. Sie spricht nicht nur Tschechisch, sondern auch fließend Englisch und beherrscht Deutsch.