Global menu

Our global pages

Close
 
Paulína  Šlauková, Associate

Paulína  Šlauková

Associate

Languages

Slovak, English

Practice areas

  • Corporate

Practice notes

Paulína Šlauková je advokátska koncipientka. V advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland Slovakia pôsobí od roku 2017, kde najskôr pracovala ako právna asistentka. Paulína študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a okrem slovenčiny hovorí plynulo po anglicky.


Paulína Šlauková is a junior associate who joined Eversheds Sutherland Slovakia in 2017, where she previously worked as a paralegal. Paulína graduated from the Faculty of Law, Comenius University in Bratislava and apart from Slovak, she speaks fluently English.


Paulína Šlauková ist Anwaltskonzipientin. Sie arbeitet bei Eversheds Sutherland Slowakei seit 2017, wo sie zunächst als Rechtsassistentin arbeitete. Sie studierte an der Juristischen Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava. Neben Slowakisch spricht sie fließend Englisch.