Global menu

Our global pages

Close
 
Paweł Stykowski, Counsel

Paweł Stykowski

Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Banking and finance
  • Consumer
  • Financial institutions
  • Financial services and markets regulation
  • Insurance and reinsurance

Practice notes

Paweł Stykowski is an attorney at law heading the regulatory risk and compliance team at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

He specializes in financial services law, particularly insurance law and the law of financial instruments. He also handles consumer protection and compliance issues.

Paweł has 11 years of experience providing legal advice to the insurance and banking industry. Before joining Wierzbowski Eversheds Sutherland, he served as director of the legal department and compliance officer at an insurance company. Earlier, he advised financial institutions as outside counsel and as an in-house lawyer.

He works for leading companies from the financial sector. He is involved in implementation of new legal regulations and recommendations of the Polish Financial Supervision Authority (Insurance Distribution Directive, General Data Protection Regulation, amended Anti Money Laundering and Counter Terrorist Financing Act). He advises on selection and implementation of insurance distribution models (sales by internet, phone, bancassurance and affinity). He drafts and reviews general and specific terms & conditions of insurance, insurance policies and related documents. He represents clients in proceedings before the Polish Financial Supervision Authority, the Office of Competition and Consumer Protection, the General Inspector of Financial Information, the Financial Ombudsman and the courts.

He is the author of numerous articles in leading dailies and industry publications.

Paweł is an honors graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, where he completed a one-year course in US law at the American Law Center in conjunction with the University of Florida. He also completed a year-long course in the UK in the Erasmus program, earning a diploma from Cardiff University Law School. He is also a political science graduate of the Institute of International Relations at the University of Warsaw.


Paweł Stykowski jest radcą prawnym, szefem zespołu ryzyka regulacyjnego i compliance w  kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie usług finansowych, w szczególności prawie ubezpieczeniowym i instrumentów finansowych. Zajmuje się również prawem ochrony konsumentów i kwestiami compliance.
Posiada 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży ubezpieczeniowej i bankowej. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pełnił funkcję dyrektora departamentu prawnego i compliance officera w zakładzie ubezpieczeń. Wcześniej doradzał instytucjom finansowym zarówno z ramienia kancelarii, jak i jako prawnik wewnętrzny.

Pracuje dla wiodących spółek z sektora finansowego. Zajmuje się wdrażaniem nowych przepisów prawa i rekomendacji KNF (IDD, RODO, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Doradza przy wyborze modeli dystrybucji ubezpieczeń i ich wdrożeniu (sprzedaż przez Internet, telefon, bancassurance, affinity). Przygotowuje i weryfikuje projekty ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia, umów ubezpieczenia oraz dokumentów z nimi związanych. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed KNF, UOKiK, GIIF, Rzecznikiem Finansowym oraz sądami.

Jest autorem licznych publikacji na łamach wiodących polskich dzienników oraz w prasie branżowej (Rzeczpospolita,  Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Giełdy „Parkiet”, Monitor Prawniczy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy oraz Dziennik Ubezpieczeniowy).

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również roczny kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego WPiA UW i University of Florida oraz roczne studia w Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus, gdzie uzyskał dyplom Cardiff University Law School. Jest również absolwentem nauk politycznych w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW.