Global menu

Our global pages

Close
 
Jan Styliński, Of Counsel

Jan Styliński

Of Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Construction and engineering
  • Infrastructure
  • Public procurement

Practice notes

Jan Styliński is an attorney at law on the construction & engineering team at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

He specializes in the law of public-private partnerships and concessions. He is also involved in the real estate development process, particularly with regard to infrastructure, construction, project finance, public procurement, and EU funds.

He has nearly 20 years of experience providing legal advice to business. Before beginning his cooperation with Wierzbowski Eversheds Sutherland he worked in a leading Polish law firm and was the founder and partner in a boutique firm providing legal support for major public-private partnership projects in Poland. Before that he also headed the toll roads team for a public road investor. He supports clients in PPP projects worth billions of zloty, and helps them create optimal legal and business structures for the most complex development projects. He has advised in negotiations with financial institutions, the public administration, and statistical offices. He participated in a pioneering notification of individual state aid in the infrastructure sector in Poland and was one of the first lawyers in Poland to work out the issues of classification of debt instruments in PPP projects with EU statistical agencies. He has participated in a total of nearly 30 of the largest PPP projects in Poland, from motorways to parking lots, toll collection systems, and high-speed rail. Thanks to his experience, he was appointed to the PPP Expert Council established by the Minister of Development in 2016.

He is a frequent commentator on the construction market in leading business media in Poland and a speaker at conferences on construction, infrastructure and PPP. For five years, Jan Styliński has served as the president of the Polish Association of Construction Industry Employers (PZPB), one of the country’s largest organizations of construction companies. He is also a founder of the Building Information Modeling Association for Polish Construction and ASEMEA European association for economic cooperation with Asia, the Middle East and Africa, and chairs the council in both of these organizations. In September 2019, Jan was appointed by the Minister of Entrepreneurship and Technology to the new Public Procurement Council.


Jan Styliński jest adwokatem w zespole prawa budowlanego i inżynierii przemysłowej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji. Zajmuje się również procesem inwestycyjnym zwłaszcza w infrastrukturze, umowami na roboty budowlane, finansowaniem inwestycji, prawem zamówień publicznych oraz zagadnieniami związanymi z zasadami finansowania projektów ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed rozpoczęciem współpracy z Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował m.in. w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych, był także założycielem i partnerem w butikowej kancelarii obsługującej wiodące na polskim rynku projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Wcześniej kierował również zespołem autostrad płatnych w ramach publicznego inwestora drogowego. Wspiera klientów w zakresie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego o wielomiliardowej wartości, pomaga klientom tworzyć optymalne struktury prawne i biznesowe dla najbardziej złożonych projektów inwestycyjnych. Pomagał w toku rozmów z instytucjami finansowymi, a także z administracją publiczną i urzędami statystycznymi. Uczestniczył w pionierskiej notyfikacji indywidualnej pomocy publicznej w sektorze infrastruktury w Polsce, a także jako jeden z pierwszych prawników w Polsce ustalał z unijnymi agendami statystycznymi zagadnienia związane z klasyfikacją tytułów dłużnych w projektach PPP. Uczestniczył łącznie w blisko 30 największych w Polsce projektach PPP - od autostrad, poprzez parkingi, systemy poboru opłat po Kolej Dużych Prędkości. Dzięki doświadczeniu został powołany do grona Rady Eksperckiej ds. PPP, utworzonej przez Ministra Rozwoju w 2016 r.

Jest częstym komentatorem rynku budowlanego w czołowych mediach gospodarczych w Polsce oraz prelegentem na konferencjach rynku budownictwa, infrastruktury i PPP. Od pięciu lat jest Prezesem Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, jednej z największych organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa rynku budowlanego w Polsce. Jest także założycielem Stowarzyszenia BIM dla Polskiego Budownictwa oraz „ASEMEA” - europejskiego stowarzyszenia rozwoju relacji i współpracy gospodarczej z krajami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki. W obu organizacjach pełni funkcję przewodniczącego rady.

We wrześniu 2019 został powołany przez Minister Przedsiębiorczości i Technologii w skład nowej Rady Zamówień Publicznych.