Global menu

Our global pages

Close
 
Ondřej Šudoma, Associate

Ondřej Šudoma

Associate

Practice areas

  • Corporate
  • Employment law

Practice notes

In his practice Ondřej Šudoma focuses mainly on labour law, general business law and company law.

He has been working at our office since 2018, and formerly worked at CMS Cameron McKenna. Ondřej graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague as well as from the Faculty of International Relations at the University of Economics.

In addition to Czech he also speaks English.


Ondřej Šudoma se ve své praxi zaměřuje především na pracovní právo, všeobecné obchodní právo a právo obchodních společností.

V naší advokátní kanceláři působí od roku 2018, dříve pracoval v CMS Cameron McKenna. Ondřej vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a také Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.

Kromě češtiny hovoří také anglicky.


Ondřej Šudoma orientiert sich in seiner Praxis insbesondere auf Arbeitsrecht, allgemeines Handelsrecht und Gesellschaftsrecht.

In unserer Anwaltskanzlei ist er seit 2018 tätig, früher arbeitete er bei CMS Cameron McKenna. Ondřej absolvierte die Juristische Fakultät der Karls-Universität sowie Fakultät für Außenbeziehungen der Hochschule für Ökonomie.

Außer Tschechisch spricht er auch Englisch.