Global menu

Our global pages

Close
 
Aleksandra Tylińska, Associate

Aleksandra Tylińska

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Litigation and dispute management

Practice notes

Aleksandra Tylińska is an attorney-at-law in the Dispute Resolution team at Eversheds Sutherland Poland.

She specializes in representing clients in court proceedings, particularly in civil and commercial matters. She also advises on criminal proceedings. Her main area of professional interest is supporting clients in dispute resolution between businesses in pre-litigation proceedings and representation in ongoing proceedings.

She works for leading companies from the aviation sector.

Aleksandra is a law graduate of the University of Warsaw. She also holds arbitration certification from the European Center of Arbitration.

Selected projects

  • Advising one of the largest air carriers on launching activity on the Polish market
  • Litigation advice and preparing dispute strategy in criminal proceedings for one of the largest companies in food industry
  • Advising in proceedings for the enforcement of a foreign court judgment in Poland

Aleksandra Tylińska jest adwokatem w zespole rozwiązywania sporów polskiego biura Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w postępowaniach sądowych, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Doradza także w postępowaniach karnych. Jej głównym obszarem zainteresowań zawodowych jest doradztwo w rozwiązywaniu sporów pomiędzy przedsiębiorcami w postępowaniu przedsądowym oraz reprezentacja w toczących się postępowaniach.

Pracuje dla wiodących firm z sektora lotniczego.

Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Zdobyła także certyfikat Europejskiego Centrum Arbitrażu.

Wybrane projekty

  • Doradztwo jednemu z największych przewoźników lotniczych przy rozpoczęciu działalności na polskim rynku 
  • Doradztwo procesowe i przygotowanie strategii spornej w postępowaniu karnym dla jednej z największych firm z branży spożywczej
  • Doradztwo w postępowaniu o wykonanie orzeczenia sądu zagranicznego w Polsce