Global menu

Our global pages

Close
 
Radek  Váňa, Principal Associate

Radek  Váňa

Principal Associate

Languages

Czech, English, Russian

Practice areas

  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Radek Váňa has more than 20 years of experience, combining top-tier professional background and executive in-house career. In the Prague office, he is responsible for further development of the M&A practice and also heads its Russian Desk.

Radek worked for seven years as a senior lawyer at Allen & Overy. Initially in Prague, where he was in charge of major corporate projects in the Czech Republic and the Central European region, and later also in London and Amsterdam, where he led a number of large cross-border transactions.

Prior to joining Eversheds Sutherland, he was the General Counsel of SAZKA Group, an international lottery group, where he was mainly responsible for M&A and capital market transactions in the Czech Republic, Western Europe and the Balkans. Before that, he worked for six years in London and Almaty, Kazakhstan, as the international transaction counsel at KAZ Minerals PLC (formerly Kazakhmys, a FTSE 100 constituent), where he was responsible for supporting the group's M&A activities in Central Asia, Russia, Europe and China.

Radek graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague and also studied at Thames Valley University in London. In addition to Czech, he is fluent in English and Russian.


Radek Váňa má za sebou více než dvacetiletou kariéru kombinující praxi advokáta v předních mezinárodních kancelářích a transakčního in-house právníka. V kanceláři je odpovědný za další rozvoj poradenství v oblasti M&A a také služeb pro klienty v rámci Russian Desk.

V advokacii dříve dlouhodobě působil v Allen & Overy; nejprve v Praze, kde měl na starosti významné korporátní projekty v České republice a středoevropském regionu, a později též v Londýně a Amsterdamu, odkud vedl řadu velkých přeshraničních transakcí.

Před nástupem do Eversheds Sutherland byl vedoucím právního oddělení mezinárodní loterijní skupiny SAZKA Group, kde měl na starosti především M&A a kapitálové transakce v ČR, západní Evropě a na Balkáně. Předtím pracoval jako vedoucí právník pro mezinárodní transakce ve společnosti KAZ Minerals (dříve Kazakhmys, člen prestižního indexu FTSE 100 na londýnské burze), kde během šesti let působení v Londýně a kazašské Almatě odpovídal především za právní podporu M&A expanze skupiny ve střední Asii, Rusku, Evropě a Číně.

Radek Váňa vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studoval také na Thames Valley University v Londýně. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a rusky.


Radek Váňa hat eine mehr als zwanzigjährige Karriere hinter sich, in der er die Tätigkeit eines Anwalts in führenden internationalen Kanzleien und eines transaktionsorientierten Betriebsjuristen kombiniert hat. In unserer Kanzlei ist er für die Weiterentwicklung der Beratung im Bereich M&A sowie der Dienstleistungen für unsere Mandanten innerhalb des Russian Desk verantwortlich.

Zuvor arbeitete er längere Zeit für Allen & Overy; zuerst in Prag, wo er für große Unternehmensprojekte in Tschechien und im mitteleuropäischen Raum verantwortlich war, und später auch in London und Amsterdam, woher er eine Reihe großer grenzüberschreitender Transaktionen leitete.

Bevor er zu Eversheds Sutherland kam, war er Leiter der Rechtsabteilung der internationalen Lotteriegruppe SAZKA Group, wo er hauptsächlich für M&A und Kapitaltransaktionen in Tschechien, Westeuropa und auf dem Balkan verantwortlich war. Vorher war er als leitender Anwalt für internationale Transaktionen in der Gesellschaft KAZ Minerals (ehemals Kazakhmys, Mitglied des renommierten FTSE 100-Index an der Londoner Börse) tätig, wo er während seines sechsjährigen Aufenthalts in London und Almaty (Kasachstan) insbesondere für die rechtliche Unterstützung der M&A bei der Expansion der Gruppe in Zentralasien, Russland, Europa und China verantwortlich war.

Radek Váňa absolvierte die Juristische Fakultät der Karls-Universität in Prag und studierte auch an der Thames Valley University in London. Neben Tschechisch spricht er verhandlungssicher Englisch und Russisch.