Global menu

Our global pages

Close
 
Martina Vodičková, Junior Associate

Martina Vodičková

Junior Associate

Practice areas

  • Corporate
  • Employment law

Practice notes

Martina Vodičková is a junior associate and in her practice focuses mainly on labour law and general business law.

He has been working at Eversheds Sutherland Czech Republic since 2019. Martina graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague and in addition to Czech she also speaks English.


Martina Vodičková je advokátní koncipientkou a ve své praxi se věnuje zejména pracovnímu právu a obecnému obchodnímu právu.

V advokátní kanceláři Eversheds Sutherland Česká republika působí od roku 2019. Martina vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a kromě češtiny hovoří také anglicky.


Martina Vodičková ist Anwaltskonzipientin und spezialisiert sich in ihrer Praxis insbesondere auf Arbeitsrecht und allgemeines Handelsrecht.

In der Anwaltskanzlei Eversheds Sutherland Tschechische Republik ist sie seit 2019 tätig. Martina absolvierte die Juristische Fakultät der Karls-Universität und spricht außer Tschechisch auch Englisch.