Global menu

Our global pages

Close
 
Anna Wesołowska, Lawyer

Anna Wesołowska

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice notes

Anna Wesołowska is a lawyer in the M&A and private equity team at Eversheds Sutherland Poland. She specializes in mergers and acquisitions, corporate advice, and contract law.

She has experience providing legal support for ongoing corporate matters, reorganizations, and due diligence of companies from a range of industries. Before joining Eversheds Sutherland Poland she worked at Polish and international law firms and consultancy firms from the Big Four.

Anna is a graduate of the faculty of Law and Administration at Nicolaus Copernicus University in Toruń and is currently an advocate trainee.

Recent projects

 • Advising EEC Magenta on its investment in Sinterit Sp. z o.o.
 • Advising a world leader in the aviation industry on conducting changes in the group’s ownership structure, including sales of shares in group companies 
 • Advising a global leader in the heating industry in the process of reorganization of its capital group 
 • Advising on the sale of companies from a group operating in the transport sector 
 • Advising on the reorganization of a group in the pharmaceutical sector in connection with Brexit
 • Comprehensive corporate advice for Polish and foreign businesses, including establishment of companies, ongoing operations, reorganizations (change in corporate form, merger and division), and liquidation


Anna Wesołowska jest prawnikiem w zespole fuzji i przejęć oraz private equity polskiego biura Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, w doradztwie korporacyjnym oraz prawie umów.

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek, reorganizacji oraz w przeprowadzaniu prawnego due diligence spółek z różnych branż. Przed dołączeniem do polskiego biura Eversheds Sutherland pracowała w krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz firmach doradczych z wielkiej czwórki.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie odbywa aplikację adwokacką.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo dla funduszu EEC Magenta przy inwestycji w Sinterit Sp. z o.o.
 • Doradztwo na rzecz spółki będącej światowym liderem w przemyśle lotniczym przy przeprowadzaniu zmian w strukturze właścicielskiej grupy, w tym przy sprzedaży udziałów spółek grupy 
 • Doradztwo na rzecz spółki będącej liderem na światowym rynku w branży ciepłowniczej w procesie reorganizacji grupy kapitałowej 
 • Doradztwo dla sprzedającego w transakcji dotyczącej przejęcia spółek z grupy prowadzącej działalność w sektorze transportowym
 • Doradztwo przy reorganizacji grupy kapitałowej z branży farmaceutycznej w związku z Brexitem
 • Kompleksowe doradztwo korporacyjne dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców, obejmujące zakładanie, bieżącą obsługę, procesy transformacji (przekształcenia, połączenia i podziału) oraz likwidowanie spółek