Global menu

Our global pages

Close
 
Krzysztof Wiśniewski, Lawyer

Krzysztof Wiśniewski

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Banking and finance
 • Project and infrastructure finance
 • Restructuring and redundancy

Practice notes

Krzysztof Wiśniewski is a lawyer on the banking and finance team at Eversheds Sutherland Poland. 

He specializes in project finance. He advises on real estate financing transactions, acquisitions of shares and refinancing of debt, as well as regulatory aspects of the financial sector.He has experience in credit transactions and public and private bond issues. He has also participated in M&A transactions. He is interested in capital markets law and sports law.

Before joining Eversheds Sutherland, he worked at prestigious international and Polish law firms, as well as in the legal department of a state-owned energy company. He has advised Polish and international clients, drafting transaction documentation (including bond issues, security documents, corporate documents and development agreements), as well as working on cross-border transactions and transactions using standard international contract forms. He has also provided ongoing corporate legal advice.

He is a law graduate at the University of Warsaw and has a bachelor’s degree in international relations from Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Currently he is undergoing training for qualification as an attorney at law at the Warsaw Bar Association.

Recent projects

 • Advising a consortium of German banks in a financing transaction for the purchase and construction of a portfolio of solar farms (financing value of approx. EUR 100 million)
 • Advising a consortium of British banks in a project involving the accession to financing of companies from a Polish capital group
 • Advising a Polish bank on a financing transaction for the construction of a warehouse and logistics center in Olsztyn
 • Advising a Polish bank on a financing transaction for the construction of a shopping mall in Otwock
 • Advising a Polish bank on a financing transaction for the construction of an office complex in Krakow
 • Advising a Polish bank on financing transactions for housing estates in Warsaw and Krakow
 • Advising a local government unit on concluding a bond issue program agreement
 • Advising a developer on a financing transaction for the construction of an office building in Krakow
 • Advising the owners of the company in connection with the sale of company shares to a private equity fund

 


 

Krzysztof Wiśniewski jest prawnikiem w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland. 

Specjalizuje się w transakcjach finansowania inwestycji. Doradza przy transakcjach finansowania nieruchomości, finansowania akwizycji oraz refinansowania zadłużenia, a także przy aspektach regulacyjnych sektora finansowego. Pracuje przy transakcjach na rynku private equity i venture capital. Bierze udział w projektach M&A. W obszarze jego zainteresowań leży też prawo rynku kapitałowego oraz prawo sportowe.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w międzynarodowych oraz polskich kancelariach prawnych, a także w departamencie prawnym spółki Skarbu Państwa z sektora energetycznego. Doradzał polskim i międzynarodowym podmiotom, przygotowując dokumentację transakcyjną (m.in. umowy kredytu, warunki emisji obligacji, dokumenty zabezpieczeń, dokumenty korporacyjne), również w ramach transakcji transgranicznych i w oparciu o ustandaryzowane międzynarodowe wzory. Zajmował się także doradztwem korporacyjnym.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie odbywa aplikację adwokacką.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo na rzecz Alior Bank przy sporządzeniu umowy kredytu na udzielenie finansowania do 16 000 000 euro, przeznaczonego na budowę centrum logistycznego w okolicach Olsztyna, o powierzchni ok. 30.000 m2
 • Doradztwo na rzecz konsorcjum niemieckich banków w transakcji finansowania nabycia i budowy portfolio farm fotowoltaicznych (wartość finansowania ok. 100 mln euro)
 • Doradztwo na rzecz konsorcjum brytyjskich banków w projekcie polegającym na przystąpieniu do finansowania spółek z polskiej grupy kapitałowej 
 • Doradztwo na rzecz polskiego banku w transakcji finansowania budowy centrum magazynowo-logistycznego w Olsztynie
 • Doradztwo na rzecz polskiego banku w transakcji finansowania budowy galerii handlowej w Otwocku
 • Doradztwo na rzecz polskiego banku w transakcji finansowania budowy kompleksu biurowego w Krakowie
 • Doradztwo na rzecz polskiego banku w transakcji finansowania osiedli mieszkaniowych w Warszawie i Krakowie
 • Doradztwo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego przy zawarciu umowy programu emisji obligacji
 • Doradztwo na rzecz dewelopera w transakcji finansowania budowy budynku biurowego w Krakowie
 • Doradztwo na rzecz właścicieli spółki w związku ze sprzedażą udziałów spółki na rzecz funduszu private equity