Global menu

Our global pages

Close
 
Krzysztof Wiśniewski, Lawyer

Krzysztof Wiśniewski

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Banking and finance
 • Project and infrastructure finance
 • Restructuring and redundancy

Practice notes

Krzysztof Wiśniewski is a lawyer on the banking and finance team at Eversheds Sutherland Wierzbowski.

He specializes in project finance. He advises on real estate financing transactions, acquisitions of shares and refinancing of debt, as well as regulatory aspects of the financial sector.He has experience in credit transactions and public and private bond issues. He has also participated in M&A transactions. He is interested in capital markets law and sports law.

Before joining Wierzbowski Eversheds Sutherland, he worked at prestigious international and Polish law firms, as well as in the legal department of a state-owned energy company. He has advised Polish and international clients, drafting transaction documentation (including bond issues, security documents, corporate documents and development agreements), as well as working on cross-border transactions and transactions using standard international contract forms. He has also provided ongoing corporate legal advice.

He is a law graduate at the University of Warsaw and has a bachelor’s degree in international relations from Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Currently he is undergoing training for qualification as an attorney at law at the Warsaw Bar Association.

Recent projects

 • Advising a Spanish bank on the receivables purchase from a Polish entity secured by suretyship granted by a Singaporean entity
 • Advising a Polish bank on financing the construction of a shopping centre in Otwock
 • Advising a Polish bank on financing the construction of an office building in Krakow
 • Advising a real estate developer on financing the construction of an office building in Krakow
 • Advising an investment fund on bond issuance for financing the reconstruction and revitalization of a historic tenement house in Warsaw
 • Advising an American payment card company in the field of payment services
 • Advising a US bank in the field of bank outsourcing
 • Advising the company's shareholders in connection with the purchase of shares in this company by the investment fund

Krzysztof Wiśniewski jest prawnikiem w zespole bankowości i finansów kancelarii prawnej Eversheds Sutherland Wierzbowski.

Specjalizuje się w transakcjach finansowania inwestycji. Doradza przy transakcjach finansowania nieruchomości, finansowania akwizycji oraz refinansowania zadłużenia, a także przy aspektach regulacyjnych sektora finansowego. Pracuje przy transakcjach na rynku private equity i venture capital. Bierze udział w projektach M&A. W obszarze jego zainteresowań leży też prawo rynku kapitałowego oraz prawo sportowe.

Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w międzynarodowych oraz polskich kancelariach prawnych, a także w departamencie prawnym spółki Skarbu Państwa z sektora energetycznego. Doradzał polskim i międzynarodowym podmiotom, przygotowując dokumentację transakcyjną (m.in. umowy kredytu, warunki emisji obligacji, dokumenty zabezpieczeń, dokumenty korporacyjne), również w ramach transakcji transgranicznych i w oparciu o ustandaryzowane międzynarodowe wzory. Zajmował się także doradztwem korporacyjnym.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie odbywa aplikację adwokacką.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo na rzecz hiszpańskiego banku w transakcji nabycia pakietu wierzytelności od polskiego podmiotu z zabezpieczeniem udzielonym przez podmiot singapurski
 • Doradztwo na rzecz polskiego banku w projekcie finansowania budowy galerii handlowej w Otwocku
 • Doradztwo na rzecz polskiego banku w projekcie finansowania budowy budynku biurowego w Krakowie
 • Doradztwo na rzecz dewelopera w transakcji finansowania budowy budynku biurowego w Krakowie
 • Doradztwo na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych w projekcie emisji obligacji z przeznaczeniem na finansowanie przebudowy i rewitalizacji zabytkowej kamienicy w Warszawie
 • Doradztwo na rzecz amerykańskiej firmy wydawcy kart płatniczych w zakresie usług płatniczych
 • Doradztwo na rzecz amerykańskiego banku w zakresie outsourcingu bankowego
 • Doradztwo na rzecz właścicieli spółki w związku z nabyciem udziałów tej spółki przez fundusz inwestycyjny