Global menu

Our global pages

Close
 
Marta Zając, Associate

Marta Zając

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Mergers and acquisitions

Practice notes

Marta Zając is an attorney-at-law in the M&A team at Eversheds Sutherland Poland. She specializes in commercial law and M&A transactions.

She also provides ongoing corporate services to companies, and advises in the area of civil law and commercial contracts.

Marta has many years of experience in advising Polish and foreign companies on the establishment, transformation and liquidation of business entities and in providing day-to-day advisory for foundations and associations.

She has worked on numerous M&A transactions, where she prepared transaction documentation. She participated in due diligence for asset deal and share deal transactions. Before joining Eversheds Sutherland Poland, she worked at a number of leading Warsaw law firms.

Marta graduated from Law and Administration Faculty of the University in Łódź and completed a number of postgraduate studies: Mergers and Acquisitions (Warsaw School of Economics), Academy of Companies (Warsaw School of Economics), School of New Technologies Law (IT/TMT) (H. Grotius Centre for Intellectual Property Rights) and Personal Data Protection (University of Łódź - in progress)

Selected projects

 • Advising a private investor on the acquisition of shares in a film production company. 
 • Advising a catering company on an internal reorganisation. 
 • Advising on a cross-border merger of capital companies, i.e. a foreign capital company with a Polish company as the acquiring company.
 • Participation in the process of a domestic merger of capital companies in order to consolidate a capital group of a leading food producer. 
 • Participation in due diligence analyses of entities e.g. in the construction ceramics and clothing sectors. 
 • Advising on internal reorganisation processes and on day-to-day operations of leading agricultural producers. 
 • Advising on the determination of real beneficiaries in domestic and foreign capital structures.

 


Marta Zając jest radcą prawnym w zespole fuzji i przejęć w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i transakcjach M&A. Zajmuje się też bieżącą obsługą korporacyjną spółek, prawem cywilnym oraz umowami handlowymi.

Posiada wieloletnią praktykę w doradztwie dla polskich i zagranicznych firm w zakresie zakładania, transformacji i likwidacji podmiotów gospodarczych oraz w zakresie bieżącej obsługi fundacji i stowarzyszeń.

Pracowała przy licznych transakcjach M&A, gdzie przygotowywała dokumentację transakcyjną. Uczestniczyła w badaniach due diligence na potrzeby transakcji typu asset deal oraz share deal. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracowała w wielu wiodących warszawskich kancelariach prawnych.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Łódzkim oraz szereg studiów podyplomowych: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw (SGH), Akademia Spółek (SGH), Szkoła Prawa Nowych Technologii (IT/TMT) (Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza) oraz Ochrona danych osobowych (Uniwersytet Łódzki, w toku).

Wybrane projekty

 • Doradztwo na rzecz prywatnego inwestora w zakresie nabycia udziałów w firmie zajmującej się produkcją filmów i nagrań.
 • Doradztwo na rzecz spółki z branży gastronomicznej w zakresie wewnętrznej reorganizacji. 
 • Doradztwo w zakresie procesu połączenia transgranicznego spółek kapitałowych, tj. zagranicznej spółki kapitałowej ze spółką polską jako spółką przejmującą. 
 • Udział w procesie połączenia krajowego spółek kapitałowych w celu konsolidacji grupy kapitałowej czołowego producenta z branży spożywczej. 
 • Udział w badaniach due diligence podmiotów m.in. z sektora ceramiki budowlanej oraz branży odzieżowej. 
 • Doradztwo w procesach wewnętrznej reorganizacji i bieżącej obsługi czołowych producentów rolnych. 
 • Doradztwo w zakresie ustalania beneficjentów rzeczywistych w krajowych i zagranicznych strukturach kapitałowych podmiotów.