Global menu

Our global pages

Close
 
Tomasz Zalewski, Managing Partner

Tomasz Zalewski

Managing Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Commercial and IT
 • Construction and engineering
 • Intellectual property
 • Litigation and dispute management
 • Procurement strategies
 • Public procurement
 • Retail
 • Technology

Practice notes

Tomasz Zalewski is an attorney at law and the managing partner at Wierzbowski Eversheds Sutherland. He heads the TMT, intellectual property, and the tech & engineering teams.

He specializes in intellectual property law, new technology projects and public procurement. He has over 20 years’ experience providing legal advice to businesses.

He has advised on numerous IT projects involving comprehensive implementation of software in both traditional and SaaS models. He advises on advertising and unfair competition issues. He handles issues of copyright, license agreements, technology transfer, and infringement of IP rights. Many of his clients are companies from the IT sector and various industry sectors. His professional interests also include legal aspects of the application of the latest technologies such as blockchain, artificial intelligence, the internet of things, and cybersecurity. He has great experience advising tech startups.

He co-developed a legal incubator for startups the Internet Start Up, active since 2009, which has provided free legal support to over 40 startups so far.

He advises on all aspects of public procurement law and represents clients in procurement disputes before the National Appeal Chamber and the courts. He has particular experience advising on infrastructure and IT projects. He represents both contractors and contracting authorities.

Tomasz is the creator and coauthor of the blogs IP w sieci, devoted to issues of copyright, new technologies and e-business, and EuroZamówienia, where he writes on public procurement law. He has published hundreds of articles in Poland’s leading business press publications.

He regularly appears as a speaker at conferences on IT, protection of intellectual property rights, e-business and public procurement. He is a cofounder of the Public Procurement Law Association and LegalTech Polska, a forum for exchange of ideas and knowledge about the law of new technologies and the role of IT in legal services.

For many years Tomasz has ranked highly in international legal directories. He is recommended in the fields of public procurement, intellectual property and TMT in sources such as Chambers & Partners, Legal 500 and Who’s Who Legal.

He is an arbitrator at the Court of Arbitration of the Audiovisual Market at the Polish Audiovisual Producers Chamber of Commerce, and an expert at the council of the Polish IT and Telecommunications Chamber. He also serves as an expert for the European Assistance for Innovation Procurement initiative.

Recent projects

 • Advising Nokia Solutions and Networks in successful tender for PKP PLK >
 • Advising Bergen Engines in negotiating a contract for servicing gas engines at Elektrociepłownia Rzeszów heat and power plant
 • Advising an energy company on procurement of software under the SaaS model
 • Support for MyNetwork in drafting a set of contracts for access to HCM Deck software under the SaaS model
 • Comprehensive legal support for a consortium in a procedure for award of a contract for construction of railway telecommunications infrastructure
 • Advice on reprographic copyright fees for blank media and devices for one of the largest importers of electronic equipment

Tomasz Zalewski jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kieruje praktyką własności intelektualnej oraz praktyką technologii przemysłowych.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, projektach związanych z nowymi technologiami oraz w prawie zamówień publicznych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu.

Doradza klientom w projektach związanych z cyfrową transformacją biznesu. Ma na swoim koncie doradztwo przy licznych projektach informatycznych obejmujących kompleksowe wdrożenia oprogramowania zarówno w modelu tradycyjnym, jak i w modelu SaaS. Doradza w sprawach dotyczących reklamy i nieuczciwej konkurencji. Zajmuje się problematyką praw autorskich, umów licencyjnych, transferu technologii oraz zagadnieniami związanymi z naruszeniami praw własności intelektualnej. Znaczne grono jego klientów stanowią firmy z branży IT oraz różnych sektorów przemysłu.

Doradza we wszystkich aspektach prawa zamówień publicznych, w tym reprezentuje klientów w sporach zamówieniowych przed KIO oraz przed sądami. Ma szczególne doświadczenie w doradztwie przy projektach infrastrukturalnych oraz informatycznych. Reprezentuje zarówno wykonawców, jak i zamawiających.

Zainteresowania zawodowe Tomasza Zalewskiego obejmują również prawne aspekty zastosowania najnowszych technologii, w tym zagadnienia takie jak blockchain, sztuczna inteligencja (AI), internet rzeczy (IoT), cyberbezpieczeństwo. Posiada duże doświadczenie w doradztwie dla startupów technologicznych. Jest współtwórcą prawnego inkubatora dla startupów Internet StartUp, w ramach którego od 2009 roku nieodpłatne wsparcie prawne otrzymało ponad 40 startupów.

Jest twórcą i współautorem bloga IP w sieci, poświęconego zagadnieniom prawa autorskiego, nowych technologii i e-biznesu oraz bloga EuroZamówienia, na którym pisze na temat prawa zamówień publicznych. Ma na swoim koncie setki publikacji prasowych w wiodących polskich mediach biznesowych. Regularnie występuje jako prelegent na konferencjach z zakresu IT, ochrony wlasności intelektualnej, e-biznesu oraz zamówień publicznych. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych oraz założycielem Fundacji LegalTech Polska – forum wymiany wiedzy na temat prawa nowych technologii oraz wykorzystywania technologii informatycznych w usługach prawnych.

Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego Rynku Audiowizualnego przy Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych oraz Ekspertem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest także ekspertem w ramach inicjatywy eafip (European Assistance for Innovation Procurement).

Od wielu lat zajmuje wysokie miejsca w międzynarodowych rankingach prawniczych. Jest rekomendowany w dziedzinie prawa zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz TMT m.in. przez Chambers & Partners, Legal 500 i Who’s Who Legal.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo dla Nokia Solutions and Networks w wygranym przetargu dla PKP PLK >
 • Doradztwo dla Bergen Engines w negocjacjach umowy na serwis silników gazowych w Elektrociepłowni Rzeszów
 • Doradztwo dla spółki z sektora energetycznego w zamówieniu na oprogramowanie w modelu SaaS
 • Wsparcie dla MyNetwork w przygotowaniu kompletu umów na świadczenie usługi dostępu do oprogramowania HCM Deck w modelu SaaS
 • Kompleksowe wsparcie prawne dla konsorcjum w ramach postępowania dotyczącego budowy kolejowej infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Doradztwo dotyczące opłat prawnoautorskich od czystych nośników i urządzeń dla jednego z największych importerów sprzętu elektronicznego

undefinedundefinedundefinedundefined

Read GTDT Public Procurement 2017