Global menu

Our global pages

Close
 
Magdalena Zgłobica, Lawyer

Magdalena Zgłobica

Lawyer

Languages

Polish, English, French

Practice areas

  • Employment law

Practice notes

Magdalena Zgłobica is a lawyer in the labor law team at Eversheds Sutherland Poland.

She gained experience in leading law firms, non-governmental organizations and companies, dealing in particular with cases in the field of labor law, litigation and international law. She is a co-author of the Council of Europe and ELSA’s report on the protection of journalistic information sources in EU countries and the Demagog Association report on the judicial systems in democratic countries. She is involved in cooperation with non-governmental organizations working to improve the quality of public debate and human rights.

Magdalena is a law graduate at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. She also graduated from the School of American Law organized by the Catholic University of America and the Jagiellonian University and postgraduate studies in diplomacy and international law at the University of Warsaw. Magdalena completed the program of the Human Rights Section of the Student Legal Clinic of the Jagiellonian University, where she dealt with the protection of the rights of migrants and refugees.

Currently, she is a trainee attorney-at-law at the Warsaw Bar Association of Attorneys-at-Law.


Magdalena Zgłobica jest prawnikiem w zespole prawa pracy w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Doświadczenie zdobywała w wiodących kancelariach prawnych, organizacjach pozarządowych i spółkach, zajmując się w szczególności sprawami z zakresu prawa pracy, postępowań spornych i prawa międzynarodowego. Jest współautorką raportu Rady Europy i ELSA na temat ochrony źródeł informacji dziennikarskiej w państwach UE oraz raportu Stowarzyszenia Demagog na temat systemów sądownictwa w państwach demokratycznych. Angażuje się we współpracę z organizacjami pozarządowym działającymi na rzecz poprawy jakości debaty publicznej i praw człowieka.

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła również Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Catholic University of America i UJ oraz studia podyplomowe z dyplomacji i prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła program Sekcji Praw Człowieka Studenckiej Poradni Prawnej UJ, gdzie zajmowała się ochroną praw migrantów i uchodźców.

Aktualnie jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

Go to PL site >