Global menu

Our global pages

Close
 
Katarzyna Adamczyk, Lawyer

Katarzyna Adamczyk

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Mergers and acquisitions

Practice notes

Katarzyna Adamczyk is a lawyer in the M&A team at Eversheds Sutherland Poland. She specializes in commercial companies law and law of obligations. She also provides day-to-day services to businesses.

Katarzyna has extensive experience in corporate advisory, preparation of transaction and registration documentation, independent preparation of due diligence reports and legal representation. Before joining Eversheds Sutherland, she worked in a reputable Polish law firm, where she advised entities that are leaders on the Polish market of telecommunications, development, banking and energy services. She also advised foreign entities in the field of running a business, the process of acquiring a block of shares and stocks, or the transformation of companies.

She graduated in law from the University of Warsaw and the Center for American Law at the University of Warsaw in cooperation with Emory University and Georgia State University. Katarzyna is currently completing her legal training at the Bar Association of Attorneys-at-Law in Warsaw.

Selected projects

 • Advising Airbridge Equity Partners on its investment in Survicate
 • Advising in transaction and participating in the due diligence process for Cyfrowy Polsat S.A. in the acquisition of shares in Eobuwie.pl S.A.
 • Participating in the due diligence process for Cyfrowy Polsat S.A. when purchasing a block of shares of Bcast Sp. z o.o., dealing with the broadcasting of radio and television programs 
 • Permanent, ongoing corporate advisory for a group of companies that are the Polish leader on the real estate market – i.e. Port Praski Sp. z o.o. 
 • Preparing corporate and transaction documentation for Netia S.A. necessary to obtain approvals for the construction of the most modern Data Center in Poland
 • Advising on a corporate dispute between Shareholders and the Management Board of the Company, which is one of the largest healthcare entities in Poland

Katarzyna Adamczyk jest prawnikiem w zespole fuzji i przejęć w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i prawie zobowiązań. Zajmuje się również bieżącą obsługą przedsiębiorstw.

Posiada bogate doświadczenie w doradztwie korporacyjnym, sporządzaniu dokumentacji transakcyjnej i rejestrowej, samodzielnym przygotowywaniu raportów due diligence oraz zastępstwie procesowym. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracowała w renomowanej polskiej kancelarii, gdzie doradzała podmiotom będącymi liderami na polskim rynku usług: telekomunikacyjnych, deweloperskich, bankowych i energetycznych. Doradzała również zagranicznym podmiotom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, procesu nabycia pakietu udziałów oraz akcji czy przekształcenia spółek.

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonym przy Uniwersytecie Warszawskim we współpracy z Emory University oraz Georgia State University. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców prawnych w Warszawie.

Wybrane projekty

 • Doradztwo dla funduszu Airbridge Equity Partners przy inwestycji w Survicate
 • Doradztwo transakcyjne oraz uczestnictwo w procesie due diligence dla Cyfrowy Polsat S.A przy nabyciu akcji Eobuwie.pl S.A.
 • Uczestnictwo w procesie due diligence dla Cyfrowy Polsat S.A. przy nabyciu pakietu udziałów Spółki Bcast Sp. z o.o., zajmującej się emisją programów radiowych oraz telewizyjnych 
 • Stałe, bieżące doradztwo korporacyjne na rzecz grupy spółek będącymi polskim liderem na rynku nieruchomości – tj. Port Praski Sp. z o.o. 
 • Sporządzenie dokumentacji korporacyjnej oraz transakcyjnej dla Netia S.A., niezbędnej do uzyskania zgód na budowę najnowocześniejszego data center w Polsce 
 • Doradztwo przy sporze korporacyjnym pomiędzy wspólnikami a zarządem spółki będącej jednym z większych podmiotów leczniczych w Polsce