Global menu

Our global pages

Close
 
Grzegorz Barszcz, Counsel

Grzegorz Barszcz

Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Mergers and acquisitions

Practice notes

Grzegorz Barszcz is an attorney-at-law in the M&A team at Eversheds Sutherland Poland. He specializes in corporate law, mergers and acquisitions, restructuring of capital groups and joint venture projects. He also deals with corporate matters, civil law, commercial contracts and real estate transactions.

He has over 15 years of experience in legal advisory for business. Grzegorz has advised on nearly 70 transactions, over 30 reorganizations of domestic and international capital groups and participated in national and cross-border due diligence processes. He has also advised on bond issues. He has worked for leading companies from the new technology sector, private equity funds and financial institutions, as well as entities from the real estate, energy and automotive industries. Before joining Eversheds Sutherland Poland, he worked in leading domestic and international law firms.

He is the co-author of a commentary published by Oxford University Press entitled "European Cross-Border Mergers and Reorganizations", a chapter devoted to Polish law.

Grzegorz graduated from the Law Faculty of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (UMCS), British Law School organized by the University of Cambridge and UMCS, Postgraduate Studies on Intellectual Property Law at the University of Warsaw.

Selected projects

 • Advising SilverTree Equity and Perwyn on acquisition of SALESmanago
 • Advising Złota 44 in a multi-stage transaction to sell apartments in the tallest residential building in Poland and one of the tallest in the European Union designed by Daniel Libeskind 
 • Advising the Clovin Group and its shareholders on the sale of a majority stake in a Clovin S.A. and its subsidiaries and affiliates to the private equity fund Avallon 
 • Advising on the review of strategic options and the investment agreement with Cerrad on the tender offer for shares in Ceramika Nowa Gala 
 • Advising the private equity fund V4C Poland Plus Fund, managed by Value4Capital, on the acquisition of a minority stake in Dreamcommerce S.A. (now Shoper S.A.) from the remaining shareholders of the company
 • Advising Pragma Factoring S.A. in the transaction of sale of shares in the fintech company LeaseLink to mBank S.A. 
 • Advising Kansai Paint in the acquisition of Helios Group
 • Advising Empik Media & Fashion S.A. on the sale of its subsidiaries
 • Advising ALSTOM on the sale of energy assets to General Electric 
 • On-going legal support for the Polish operations of Honda Motor Europe Limited
 • Advising the management of a financial services company on the sale of 100% of its shares in the company’s share capital
 • Advising the management of a nationwide insurance broker on a management buy-out of 25% of the company's shares from other shareholders

Grzegorz Barszcz jest adwokatem zespole fuzji i przejęć w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, restrukturyzacji grup kapitałowych i projektach joint venture. Zajmuje się również sprawami korporacyjnymi, prawem cywilnym, umowami handlowymi oraz obsługą prawną transakcji nieruchomościowych.

Ma ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. W swojej dotychczasowej karierze doradzał przy blisko 70 transakcjach, ponad 30 reorganizacjach krajowych i międzynarodowych grup kapitałowych oraz brał udział w krajowych i transgranicznych procesach due diligence. Doradzał również przy emisjach obligacji. Pracował dla wiodących spółek z sektora nowych technologii, funduszy private equity i instytucji finansowych oraz podmiotów z branży nieruchomościowej, energetycznej i motoryzacyjnej. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w wiodących międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych.

Jest współautorem wydanego przez Oxford University Press komentarza pt. „European Cross-Border Mergers and Reorganisations" (2012) – rozdziału poświęconego prawu polskiemu.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, szkołę prawa brytyjskiego zorganizowaną przez University of Cambridge oraz UMCS i Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Wybrane projekty

 • Doradztwo dla Perwyn i SilverTree Equity w przejęciu SALESmanago
 • Doradztwo na rzecz Złotej 44 w wieloetapowej transakcji sprzedaży apartamentów w zaprojektowanym przez Daniela Libeskinda najwyższym budynku mieszkalnym w Polsce i jednym z najwyższym w Unii Europejskiej
 • Doradztwo na rzecz Grupy Clovin oraz akcjonariuszy w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji w spółce Clovin S.A. oraz spółkach zależnych i powiązanych Grupy Clovin na rzecz funduszu private equity Avallon 
 • Doradztwo przy przeglądzie opcji strategicznych oraz umowie inwestycyjnej z Cerrad dotyczącej ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji Ceramika Nowa Gala (spółka publiczna)
 • Doradztwo na rzecz funduszu private equity V4C Poland Plus Fund, zarządzanego przez Value4Capital, w transakcji nabycia mniejszościowego pakietu akcji w spółce Dreamcommerce S.A. (teraz Shoper S.A.) od pozostałych akcjonariuszy spółki
 • Doradztwo na rzecz Pragma Factoring S.A. w transakcji sprzedaży udziałów w fintechowej spółce LeaseLink do mBank S.A. 
 • Doradztwo na rzecz Kansai Paint w transakcji nabycia Grupy Helios
 • Doradztwo na rzecz Empik Media & Fashion S.A. w transakcjach sprzedaży spółek zależnych
 • Doradztwo na rzecz ALSTOM w transakcji sprzedaży aktywów energetycznych do General Electric 
 • Bieżąca obsługa prawna polskiej działalności Honda Motor Europe Limited
 • Doradztwo na rzecz zarządu spółki z branży usług finansowych w transakcji sprzedaży 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki
 • Doradztwo na rzecz członków zarządu ogólnopolskiego brokera ubezpieczeniowego w transakcji managerskiego wykupu 25% akcji spółki od pozostałych akcjonariuszy spółki (management buy out)