Global menu

Our global pages

Close
 
Natalia Burchardt, Senior Associate

Natalia Burchardt

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Corporate
  • Mergers and acquisitions
  • Private equity
  • Venture Capital

Practice notes

Natalia Burchardt is an attorney at law on the M&A and private equity/venture capital teams at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

She specializes in corporate advisory and international transactions. She also deals with investment contracts and advice for startups. She advises Polish subsidiaries of multinational corporations on their ongoing business affairs, negotiating and drafting contracts, and advising on establishing and liquidating companies and branches of foreign companies operating in Poland. She participates in corporate restructuring.

Natalia advises on domestic and international mergers and acquisitions. She conducts and coordinates due diligence processes. She participates in projects covering insurance against warranty and indemnity liability in M&A transactions. She works on transactions conducted by private equity and venture capital funds. She advises companies listed on NewConnect.

She completed post-graduate studies in ”New Technology Law” at the Polish Academy of Sciences.

Recent projects

Natalia Burchardt jest radcą prawnym w zespole fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym oraz transakcjach międzynarodowych. Zajmuje się również umowami inwestycyjnymi i doradztwem dla startupów.

Doradza polskim spółkom zależnym międzynarodowych korporacji w ich bieżących sprawach handlowych – przygotowuje i negocjuje umowy, doradza przy zakładaniu i likwidacji spółek oraz oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych działających w Polsce. Uczestniczy w procesach restrukturyzacji spółek. Pracuje przy krajowych i międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć. Przeprowadza i koordynuje procesy due diligence. Uczestniczy w projektach obejmujących ubezpieczenie zabezpieczeń oświadczeń i zapewnień w transakcjach M&A (W&I insurance). Obsługuje transakcje prowadzone przez fundusze typu private equity i venture capital. Doradza korporacyjnie spółkom akcyjnym notowanym na NewConnect.

Ukończyła studia podyplomowe „Prawo Nowych Technologii” w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

| Advising Parker Hannifin in the acquisition of Jäger Automobil-Technik and Jäger Automotive Polska | more>
| Advising RPC Group Plc in the acquisition of Plastiape Sp. z o.o. as part of the European acquisition of Plastiape S.p.A.
| Advising the founders of Quedex Bitcoin Derivatives Exchange on term-sheet negotiations, investment agreements, and regulatory issues
| Advising Fitness World during the acquisition of new fitness clubs in Poland
| Advising insurer Tokio Marine HCC International Group on issuance of warranty and indemnity liability insurance in M&A transactions 
| Advising AIG Europe Ltd on issuance of warranty and indemnity liability insurance in M&A transactions and on claims filed by parties insured under W&I coverage
| Legal assistance in corporate matters and admission of Perma-Fix S.A. to NewConnect

Ostatnie projekty

 


 

Natalia Burchardt jest adwokatem w zespole fuzji i przejęć kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. 
Specjalizuje się w doradztwie korporacyjnym oraz transakcjach międzynarodowych. Zajmuje się również umowami inwestycyjnymi i doradztwem dla startupów. 
Doradza polskim spółkom zależnym międzynarodowych korporacji w ich bieżących sprawach handlowych – przygotowuje i negocjuje umowy, doradza przy zakładaniu i likwidacji spółek, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych działających w Polsce. Uczestniczy w procesach restrukturyzacji spółek.  
Pracuje przy krajowych i międzynarodowych transakcjach fuzji i przejęć. Przeprowadza i koordynuje procesy due diligence. Uczestniczy w projektach obejmujących ubezpieczenie zabezpieczeń oświadczeń i zapewnień w transakcjach M&A (W&I insurance).
Obsługuje transakcje prowadzone przez fundusze typu private equity i venture capital. Doradza korporacyjnie spółkom akcyjnym notowanym na NewConnect. 

Ostatnie projekty
| Doradztwo dla firmy Parker Hannifin przy przejęciu Jäger Automobil-Technik oraz Jäger Automotive Polska | czytaj >
| Doradztwo dla RPC Group Plc przy przejęciu Plastiape Sp. z o.o w ramach europejskiego przejęcia Plastiape S.p.A.
| Doradztwo na rzecz założycieli Quedex Bitcoin Derivatives Exchange przy negocjacjach term-sheetu i umowy inwestycyjnej oraz w kwestiach regulacyjnych
| Doradztwo dla spółki Fitness World, będącej prężnie rozwijającym się podmiotem w branży fitness przy kompleksowej obsłudze nabywania nowych klubów w Polsce
| Doradztwo dla spółki Tokio Marine HCC – International Group, ubezpieczyciela obsługującego m.in. ubezpieczenia oświadczeń i zapewnień w transakcjach fuzji i przejęć przy udzielaniu polis tego typu 
| Doradztwo dla spółki AIG Europe Limited, ubezpieczyciela obsługującego m.in. ubezpieczenia oświadczeń i zapewnień w transakcjach fuzji i przejęć przy udzielaniu polis tego typu oraz przy roszczeniach zgłoszonych przez ubezpieczonych z tytułu W&I insurance
| Pomoc prawna w obsłudze korporacyjnej oraz przy dopuszczeniu Perma-Fix S.A. na NewConnect