Global menu

Our global pages

Close
 
Kamil Ciodyk, Lawyer

Kamil Ciodyk

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Banking and finance
 • Mergers and acquisitions
 • Private equity
 • Venture Capital

Practice notes

Kamil Ciodyk is a lawyer on the M&A and private equity/venture capital team at Wierzbowski Eversheds Sutherland. He specializes in commercial law, corporate restructuring and M&A transactions.

Before joining Wierzbowski Eversheds Sutherland he worked in domestic and international law firms as well as the Big Four consulting firms. He advised Polish and international entities on their day-to-day operations, particularly in the field of starting, running and ending their business in Poland. He prepared transaction documentation for mergers and acquisitions.

During his studies at the Leon Koźmiński University Law Faculty, as an exchange student he read law and management in Innsbruck, Austria, at the MCI Management Center Innsbruck. Currently he is a legal trainee at the Warsaw Bar Association and writes his PhD dissertation on the subject of a change in the composition of a limited partnership.

Recent projects

 • Advising a Polish company, a producer of fruit and vegetable products, on a multi-stage restructuring of operations, including merger of companies and corporate advisory
 • Advising a German food company on business operations in Poland, including the construction of a factory in Poland
 • Advising shareholders of commercial companies on, among others, developing the most convenient exit strategies, and then on conducting the entire process
 • Advising a Chinese company, a manufacturer of medical devices, on carrying out changes in the ownership structure of the group, including, among others, the sale of shares in group companies
 • Providing day-to-day legal corporate advice for Polish and foreign companies

Kamil Ciodyk jest prawnikiem w zespole fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz transakcjach fuzji i przejęć.

Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland pracował w krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz firmach doradczych z wielkiej czwórki. Doradzał polskim i międzynarodowym podmiotom w ich bieżącej działalności, w tym w szczególności w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej w Polsce. Przygotowywał dokumentację transakcji fuzji i przejęć.

Podczas studiów na Wydziale Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w ramach wymiany międzynarodowej studiował prawo i zarządzanie w Innsbrucku (Austria) na uczelni MCI Management Center Innsbruck. Aktualnie odbywa aplikację adwokacką oraz pisze pracę doktorską poświęconą tematyce zmiany składu osobowego w spółce komandytowej.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo dla polskiej spółki – producenta przetworów owocowo-warzywnych, przy wieloetapowej restrukturyzacji prowadzonej działalności, obejmujące połączenie spółek oraz doradztwo korporacyjne
 • Doradztwo dla niemieckiej spółki z sektora żywnościowego w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w tym dotyczące budowy fabryki na terenie Polski
 • Doradztwo dla wspólników spółek handlowych, obejmujące opracowanie strategii najdogodniejszego opuszczenia spółki, a następnie przeprowadzanie całego procesu
 • Doradztwo dla chińskiej spółki – producenta urządzeń medycznych przy przeprowadzeniu zmian w strukturze właścicielskiej grupy, w tym między innymi przy sprzedaży udziałów spółek grupy
 • Doradztwo w bieżącej obsłudze korporacyjnej dla polskich i zagranicznych spółek