Global menu

Our global pages

Close
 
Stanislav Dvořák, Managing Partner

Stanislav Dvořák

Managing Partner

Languages

Czech, English and German

Practice areas

  • Banking and finance
  • Capital market law
  • Corporate
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Stanislav Dvořák is an attorney-at-law specializing in corporate law, particularly mergers & acquisitions and capital markets, litigation and insolvency. Stanislav Dvořák also has significant experience in representing clients in administrative court proceedings, especially in tax matters.

Stanislav Dvořák is a founding partner of our law office. He graduated from the Faculty of Law at Charles University in Prague where he later pursued postgraduate studies. He also studied at Thames Valley University in London and at Hamburg University in Germany (LL.M.).

In addition to his practice as attorney-at-law, Stanislav frequently lectures, e.g. for the Union of Legal Counsels, and contributes to professional legal publications. His book, entitled “Merger Control”, was published by C. H. Beck. Apart from Czech, he is fluent in English and German.


Stanislav Dvořák je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje na obchodní právo, zejména M&A a právo kapitálového trhu, insolvenční právo a zastupování v soudních řízeních. Stanislav Dvořák má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti zastupování ve správním soudnictví, a to zejména v daňových věcech.

Stanislav Dvořák je spoluzakladatelem naší advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, na níž pokračoval rovněž v postgraduálním studiu. Studoval také na Thames Valley University v Londýně ve Velké Británii a postgraduálně na univerzitě v Hamburku ve Spolkové republice Německo (LL.M.).

Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti, a to např. pro Unii podnikových právníků. Je autorem knižní monografie „Kontrola spojování soutěžitelů", která vyšla v nakladatelství C. H. Beck. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a německy.


Stanislav Dvořák ist Rechtsanwalt, der sich in seiner Praxis auf das Handelsrecht, insbesondere auf M&A und Kapitalmarktrecht, Insolvenzrecht und Vertretung in Gerichtsverfahren konzertriert. Stanislav Dvořák verfügt weiter über umfangreiche Erfahrungen bei der Vertretung im Verwaltungsgerichtswesen, insbesondere in steuerlichen Angelegenheiten.

Stanislav Dvořák ist Mitbegründer unserer Kanzlei. Er ist Absolvent der juristischen Fakultät der Karls-Universität in Prag, an der er ebenfalls ein postgraduales Studium absolviert hat. Er studierte ferner an der Thames Valley University in London und postgradual an der Universität in Hamburg in der Bundesrepublik Deutschland (LL.M.).

Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit widmet er sich auch der Publikations- und Vortragstätigkeit, z. B. für die Union der Unternehmensanwälte. Er ist Autor der Buchmonografie „Kontrolle der Zusammenschlüsse von Wettbewerbern“ (C.H. Beck). Neben Tschechisch spricht er fließend Englisch und Deutsch.