Global menu

Our global pages

Close
 
Gabriela Gospodarek, Lawyer

Gabriela Gospodarek

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Employment law

Practice notes

Gabriela Gospodarek is a lawyer in the Labor Law team at Eversheds Sutherland Poland. She focuses on labor law. She additionally practices new technology law and data protection law.

Prior to joining Eversheds Sutherland Poland, Gabriela gained experience at a leading boutique labor law firm and at academic legal advisory center.

Gabriela holds extensive knowledge in the field of non-standard forms of employment. She deals with the issues concerning qualification of the legal status of people undertaking paid activity. She advised as an expert on projects concerning the implementation and legal regulation of the new forms of employment (work through online labor platforms such as Uber, Glovo, Deliveroo).

Gabriela is the author of multiple scientific papers on employment law, a press commentator, a reviewer for the best national scientific journal in the field of labor law and social policy, and a member of international networks associating lawyers specializing in labor law.

She graduated in law from University of Warsaw and completed a two-year degree from British Law Centre at UW. She has held a scholarship at Ghent University. Gabriela is a PhD candidate at the Department of Labor Law and Social Policy at the UW Faculty of Law and Administration, where she is completing her doctoral dissertation on employment in the platform economy. For the past five years, she has been giving classes on labor law for students.


Gabriela Gospodarek jest prawnikiem w zespole prawa pracy w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie pracy. Zajmuje się również prawem nowych technologii oraz prawem ochrony danych osobowych.

Przed dołączeniem do kancelarii zdobywała doświadczenie w wiodącej butikowej kancelarii zajmującej się prawem pracy oraz w akademickiej poradni prawnej.

Posiada rozległą wiedzę w zakresie niestandardowych form zatrudnienia. Zajmuje się problematyką kwalifikacji statusu prawnego osób podejmujących aktywność zarobkową. Doradzała jako ekspert przy projektach dotyczących wdrażania oraz regulacji prawnej nowych form zatrudnienia (praca za pośrednictwem internetowych platform pracy, takich jak Uber, Glovo, Deliveroo).

Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa zatrudnienia, komentatorką prasową (m.in. Gazety Prawnej), recenzentką najlepszego krajowego czasopisma naukowego z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, członkiem międzynarodowych sieci zrzeszających prawników zajmujących się prawem pracy.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz dwuletnie Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy UW. Odbyła stypendium na Uniwersytecie w Gandawie. Jest doktorantką w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską na temat zatrudnienia w gospodarce platformowej. Od pięciu lat prowadzi oraz współprowadzi zajęcia dydaktyczne z prawa pracy dla studentów.