Global menu

Our global pages

Close
 
Weronika Jędrzejewska, Associate

Weronika Jędrzejewska

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Public procurement

Practice notes

Weronika Jędrzejewska jest radcą prawnym w zespole kontraktów publicznych w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Zajmuje się również prawem umów, obsługą prawną kontraktów infrastrukturalnych, a także partnerstwem publiczno-prywatnym i koncesjami.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracowała w polskich i międzynarodowych kancelariach, a także jako prawnik wewnętrzny w jednej z wiodących firm na rynku budowlanym.

Wspiera klientów na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających, doradza także w procesie realizacji umów. Pracuje dla wiodących spółek z sektora budowlanego i energetycznego. Doradzała w głośnych sprawach dotyczących zamówień na budowę gazociągów, linii kolejowych i autostrad. Reprezentowała firmy w licznych postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jest autorką wielu artykułów prasowych i szkoleń z zakresu zamówień publicznych.

Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze i biznesowe na Akademii Leona Koźmińskiego.

Wybrane projekty

  • Wsparcie jednego z największych zamawiających prowadzących działalność sektorową podczas udzielania zamówienia na wykonanie strategicznego z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego projektu infrastrukturalnego. 
  • Reprezentowanie wykonawcy przed KIO w największym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
  • Doradztwo dla wykonawcy biorącego udział w postępowaniach na budowę autostrad w Polsce.
  • Reprezentowanie wykonawców z branży projektowej w postępowaniach na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.