Global menu

Our global pages

Close
 
Katarína Jendželovská, Senior Associate

Katarína Jendželovská

Senior Associate

Languages

Czech, English and Slovak

Practice areas

  • Banking and finance
  • Litigation and dispute management

Practice notes

Katarína Jendželovská is an attorney-at-law focusing especially on banking & finance, insolvency and restructuring and contract law. Katarína is also experienced in litigation.

Before joining Dvořák Hager & Partners in 2015, Katarína Jendželovská worked for Law office Dunovská & Partners.

Katarína graduated from the Faculty of Law at the Masaryk University in Brno. She also studied law in Belgium at the University of Gent. Apart from Czech, she is fluent in English and Slovak.


Katarína Jendželovská je advokátkou, která se ve své praxi zaměřuje především na bankovnictví a finance, insolvence a restrukturalizace a smluvní právo. Zkušenosti má rovněž v oblasti soudních sporů.

Katarína spolupracuje s advokátní kanceláří Dvořák Hager & Partners od roku 2015. Předtím působila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři Dunovská & partneři.

Katarína Jendželovská absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Studovala rovněž na univerzitě v Gentu v Belgii. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a slovensky.


Katarína Jendželovská je advokátkou, ktorá sa vo svojej praxi zameriava predovšetkým na bankovníctvo a financie, insolvencie a reštrukturalizácie a zmluvné právo. Skúsenosti má taktiež v oblasti súdnych sporov.

Katarína spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2015. Predtým pôsobila ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii Dunovská & partneři.

Katarína Jendželovská absolvovala Právnickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Študovala aj na univerzite v Gente v Belgicku. Okrem češtiny hovorí plynule po anglicky a slovensky."


Katarína Jendželovská, Rechtsanwältin, konzentriert sich in ihrer Praxis hauptsächlich auf das Bank- und Finanzrecht, Insolvenzrecht, Vertragsrecht und auf den Bereich Umstrukturierung.

Katarína Jendželovská kooperiert mit der Anwaltskanzlei Dvořák Hager & Partners seit 2015. Zuvor war sie in der Anwaltskanzlei Dunovská & Partners tätig.

Katarína Jendželovská absolvierte die Rechtsfakultät an der Masarykuniversität in Brünn. Recht studierte sie auch in Belgien an der Universität in Gent. Außer Tschechisch spricht sie fließend Englisch und Slowakisch.