Global menu

Our global pages

Close
 
Piotr Korszla, Of Counsel

Piotr Korszla

Of Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Tax planning and consultancy

Practice notes

Piotr Korszla is a tax adviser and of counsel at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

He is an experienced expert in tax advice, covering issues of income tax, particularly CIT. In his career he has advised clients on tax aspects of numerous complex transactions, such as corporate mergers and acquisitions and reorganization of capital groups, and has also designed mechanisms for implementing international financial and holding structures.

He has over 25 years of professional experience in Big Four firms providing tax support for businesses. He worked at PwC (previously PricewaterhouseCoopers) for 17 years, including many years as a director and team leader serving clients from the sector of consumer brands, retail and distribution. He also has practical experience providing accounting advice, from heading the accounting services division at PwC.

Piotr Korszla is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw (with a specialization in financial law) and a licensed tax adviser.


Piotr Korszla jest doradcą podatkowym zajmującym stanowisko Of Counsel w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Jest doświadczonym ekspertem z zakresu doradztwa podatkowego obejmującego problematykę podatków dochodowych, a w szczególności podatku dochodowego od osób prawnych.
W swojej karierze doradzał w zakresie aspektów podatkowych przy wielu kompleksowych transakcjach, takich jak połączenia i przejęcia przedsiębiorstw, reorganizacje grup kapitałowych oraz projektował wdrażanie międzynarodowych struktur finansowo-holdingowych.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe w obsłudze podatkowej biznesu, zdobyte podczas pracy w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki. Przez 17 lat pracował w PricewaterhouseCoopers, w tym przez wiele lat jako dyrektor i lider zespołu zajmującego się obsługą klientów z sektora markowych dóbr konsumpcyjnych, handlu i dystrybucji. Ma również praktyczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradztwa księgowego, zdobyte w trakcie kierowania działem świadczącym usługi księgowe w PricewaterhouseCoopers.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: prawo finansowe) oraz licencjonowanym doradcą podatkowym.