Global menu

Our global pages

Close
 
Jiří Koubek, Associate

Jiří Koubek

Associate

Practice areas

  • Real estate

Practice notes

Jiří Koubek is an associate, who focuses mainly on real estate law in his practice.

He has been working at Eversheds Sutherland Czech Republic since 2019, and formerly worked at Glatzová & Co. where he practised in the areas of insolvency law, corporate law, litigation and personal data protection. Jiří graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague.

In addition to Czech he also speaks English.

 


 

Jiří Koubek je advokátní koncipient, který se ve své praxi věnuje zejména projektům z oblasti nemovitostí.

V advokátní kanceláři Eversheds Sutherland Česká republika působí od roku 2019, dříve pracoval v advokátní kanceláři Glatzová & Co., kde se zaměřoval především na insolvenční a korporátní právo, litigace a ochranu osobních údajů. Jiří vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Kromě češtiny hovoří také anglicky.

 


 

Jiří Koubek je advokátsky koncipient, ktorý sa vo svojej praxi venuje hlavne projektom z oblasti nehnuteľností.

V advokátskej kancelárii Eversheds Sutherland Česká republika pôsobí od roku 2019, predtým pracoval v advokátskej kancelárii Glatzová & Co., kde sa zameriaval predovšetkým na insolvenčné a korporátne právo, litigácie a ochranu osobných údajov. Jiří vyštudoval Právnickú fakultu Karlovej Univerzity.

Okrem češtiny hovorí taktiež po anglicky.

 


 

Jiří Koubek ist ein Anwaltskonzipient, der sich in seiner Praxis insbesondere mit Immobilienprojekten befasst.

In der Anwaltskanzlei Eversheds Sutherland Tschechische Republik ist er seit 2019 tätig, nach dem Wechsel von der Anwaltskanzlei Glatzová & Co., wo er sich insbesondere auf das Insolvenz- und Gesellschaftsrecht, Prozessführung und Datenschutz spezialisierte. Jiří absolvierte die Juristische Fakultät der Karls-Universität.

Außer Tschechisch spricht er auch Englisch.