Global menu

Our global pages

Close
 
Ernest Łuczak, Associate

Ernest Łuczak

Associate

Languages

Polish, English, Spanish

Practice areas

  • Energy and infrastructure

Practice notes

Ernest Łuczak is an attorney at law in the Governments & Energy team at Eversheds Sutherland Poland.

He specializes in providing services to entities from the energy sector, in particular investors operating in the renewable energy segment. He participated in concession proceedings before the President of the Energy Regulatory Office. He participated in researches on photovoltaic projects and worked on a number of M&A transactions on the Polish market. He supported clients in negotiating key agreements for entities implementing renewable energy investments (PPA and EPC agreements). He also has experience in the field of real estate law.

Prior to joining Eversheds Sutherland, he gained many years of experience in other reputable law firms as well as working as an in-house lawyer in companies. He dealt with ongoing corporate advice for entrepreneurs - including the preparation and negotiation of a wide range of commercial contracts. During this time, he also advised international entities (including as part of a foreign internship in London) on their current business activities.

Ernest is a member of the District Bar Association in Warsaw.

Selected projects

  • Advising a foreign investor on the acquisition of a portfolio of companies developing photovoltaic projects with a total installed capacity exceeding 80 MW
  • Advising a bank on financing the construction of photovoltaic projects
  • Representing investors in proceedings before the President of the Energy Regulatory Office on granting a license to generate electricity

Ernest Łuczak jest adwokatem w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów z sektora energetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem inwestorów działających w segmencie energetyki odnawialnej. Brał udział w postępowaniach koncesyjnych przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Uczestniczył w badaniach projektów fotowoltaicznych i pracował przy szeregu transakcji M&A na polskim rynku. Wspierał klientów w negocjacjach umów kluczowych dla podmiotów realizujących inwestycje OZE (umowy PPA oraz EPC). Posiada również doświadczenie w zakresie prawa nieruchomości.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland przez wiele lat zdobywał doświadczenie w innych renomowanych kancelariach prawnych, a także pracował jako prawnik wewnętrzny w spółkach. Zajmował się bieżącym doradztwem korporacyjnym na rzecz przedsiębiorców – w tym przygotowaniem i negocjowaniem szerokiego spektrum umów handlowych. W tym czasie doradzał także międzynarodowym podmiotom (m.in. w ramach stażu zagranicznego w Londynie) w ich bieżącej działalności gospodarczej.

Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Wybrane projekty

  • Doradztwo na rzecz zagranicznego inwestora przy nabyciu portfolio spółek dewelopujących projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej przekraczających 80 MW
  • Doradztwo na rzecz banku przy transakcji finansowania budowy projektów fotowoltaicznych
  • Reprezentowanie inwestorów w postępowaniach przed Prezesem URE w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej

 

Go to PL page