Global menu

Our global pages

Close
 
Magdalena  Łuczak-Golenia, Senior Associate

Magdalena  Łuczak-Golenia

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Energy and infrastructure
 • Infrastructure
 • Project and infrastructure finance
 • Public law
 • Public procurement
 • Transport

Practice notes

Dr Magdalena Łuczak-Golenia is an attorney at law on the Real Estate & Infrastructure and Public Sector & Energy practices at Wierzbowski Eversheds Sutherland.

She specializes in providing legal support for development projects, particularly rail infrastructure and contracts for design and construction, including FIDIC-based contracts. Her specialization also includes public procurement law and project finance, including EU funding. She represents clients in disputed matters and advises on business negotiations.

She has over 13 years of experience providing legal advice to businesses. Before beginning her cooperation with Wierzbowski Eversheds Sutherland, she worked for other leading law firms, at the Ministry of Treasury, and as in-house counsel at one of the largest infrastructure investors in Poland and one of the largest Polish beneficiaries of EU funds.

She provides comprehensive legal support for clients in the development process, from selection of the contractor to ongoing advice on issues arising during contract performance and drafting of contracts for feasibility studies, design and construction. She has represented companies before dispute adjudication boards and in judicial proceedings.

Magdalena is the author of numerous publications on civil law, commercial law, EU law, and project finance issues. She has served for many years as a lecturer on issues of administrative law and public procurement at public and private universities.

She earned her doctorate at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw with a dissertation entitled “The Effectiveness of European Systems for Protection of Human Rights from the Perspective of the Individual.” She completed LL.M. studies on European and German law at the University of Regensburg and the course of study at the Center for American Law Studies at the University of Warsaw. She also passed the exam for members of the supervisory boards of state-owned companies.

Recent projects

 • Advising one of the largest infrastructure investors in Poland on projects involving selection of contractors under the Public Procurement Law and subsequent performance of modernization of rail lines—projects financed through EU funds
 • Advising one of the largest infrastructure investors in Poland on projects involving international cooperation in construction of trans-European international rail corridors—projects financed through EU funds
 • Advising a German company on construction of wind farms in Poland

Dr Magdalena Łuczak-Golenia jest radcą prawnym w zespole nieruchomości i projektów infrastrukturalnych oraz sektora publicznego i energetyki w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych, w szczególności inwestycji liniowych (infrastrukturalnych), obsłudze prawnej umów na projektowanie oraz roboty budowlane, w tym umów zawieranych na bazie wzorów FIDIC. Jej specjalizacja obejmuje również prawo zamówień publicznych oraz zagadnienia związane z finansowaniem inwestycji, w tym z funduszy Unii Europejskiej. Reprezentuje klientów w sprawach spornych, doradza w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych.

Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed rozpoczęciem współpracy z Wierzbowski Eversheds Sutherland pracowała w wiodących kancelariach prawnych, w Ministerstwie Skarbu Państwa, a także jako in-house u jednego z największych inwestorów infrastrukturalnych w Polsce i jednocześnie jednego z największych polskich beneficjentów funduszy Unii Europejskiej.

Wspiera klientów w zakresie szeroko pojętej obsługi procesu inwestycyjnego, od wyboru wykonawcy, poprzez bieżące doradztwo problemowe w trakcie realizacji kontraktów na przygotowanie dokumentacji typu studia wykonalności, kontrakty na projektowanie oraz budowę. Reprezentowała firmy w postępowaniach spornych w ramach prac komisji rozjemczych, jak również w postępowaniach sądowych.

Ma na swoim koncie liczne publikacje z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa Unii Europejskiej oraz finansowania inwestycji. Jest wieloletnim wykładowcą zagadnień związanych z prawem administracyjnym, prawem zamówień publicznych na uczelni publicznej oraz prywatnej.

Obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Temat pracy: "Skuteczność europejskich systemów ochrony praw człowieka z perspektywy jednostki". Jest absolwentką podyplomowych studiów LL.M. z zakresu prawa europejskiego i niemieckiego na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Ukończyła również studia w Center for American Law Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Zdała egzamin dla członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo dla spółki będącej jednym z największych inwestorów infrastrukturalnych w Polsce przy projektach dotyczących wyboru wykonawców w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, a kolejno realizacji inwestycji - modernizacji linii kolejowych. Projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej
 • Doradztwo dla spółki będącej jednym z największych inwestorów infrastrukturalnych w Polsce przy projektach dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie budowy transeuropejskich międzynarodowych korytarzy kolejowych. Projekty dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej
 • Doradztwo dla spółki niemieckiej w zakresie projektu budowy farm wiatrowych w Polsce