Global menu

Our global pages

Close
 
Lucia Luptáková, Senior Associate

Lucia Luptáková

Senior Associate

Languages

English, German

Practice areas

  • Banking and finance
  • Commercial agreements
  • Corporate
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Lucia Luptáková is a Senior Associate at our law office which she joined in 2014. In her practice she specialises mainly on corporate law, M&A, company transformations and Banking and Finance. Lucia has proved legal advice on a number of domestic and cross-border company transformations.

Lucia graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague and the Faculty of International Relations of the University of Economics, Prague. Apart from Czech, she is fluent in Slovak, English and German.


Lucia Luptáková je advokátem v naší advokátní kanceláři, s níž spolupracuje od roku 2014. Lucia se ve své praxi zaměřuje zejména na korporátní právo, M&A, přeměny společností a oblast Banking a Finance. Podílela se na řadě vnitrostátních i přeshraničních přeměn obchodních společností.

Lucia vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a rovněž Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Kromě češtiny hovoří plynně slovensky, anglicky a německy.


Lucia Luptáková ist Rechtsanwältin in unserer Anwaltskanzlei, mit der sie seit 2014 mitarbeitet. In ihrer Praxis spezialisiert sie sich insbesondere auf das Gesellschaftsrecht, M&A, Umwandlungen der Gesellschaften und Bank und Finanzwesen. Sie hat sich an mehreren tschechischen und grenzüberschreitenden Umwandlungen beteiligt.

Lucia absolvierte die juristische Fakultät der Karls-Universität in Prag und die Fakultät für internationale Beziehungen an der Wirtschaftsuniversität in Prag. Neben Tschechisch spricht sie fließend Slowakisch, Englisch und Deutsch.