Global menu

Our global pages

Close
 
Jiří Mačát, Senior Associate

Jiří Mačát

Senior Associate

Practice areas

  • Banking and finance
  • Capital market law
  • Investment funds and asset management
  • Mergers and acquisitions
  • Public law

Practice notes

Jiří Mačát is focusing especially on investment fund and capital markets law, corporate law, M&A, administrative law and litigation. He has also participated in several projects for the creation and transformation of fund structures. He joined our office in 2014.

Jiří graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague. Besides Czech, he speaks fluent English.


Jiří Mačát se ve své praxi věnuje zejména oblasti práva investičních fondů a kapitálových trhů, právu obchodních společností, M&A, správnímu právu a litigacím. Podílel se mimo jiné na několika projektech vytvoření a přeměn fondových struktur. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2014.

Jiří absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.


Jiří Mačát widmet sich insbesondere dem Recht der Investmentfonds und Kapitalmärkte, dem Recht der Handelsgesellschaften, M&A, dem Verwaltungsrecht und der Prozessführung. Er hat sich u.a. an mehreren Projekten zur Bildung und Umwandlung von Fondstrukturen beteiligt. In unserer Anwaltskanzlei arbeitet er seit 2014.

Jiří hat die Juristische Fakultät der Karls-Universität in Prag absolviert. Neben Tschechisch spricht er fließend Englisch.