Global menu

Our global pages

Close
 
Marta Matejak-Szulc, Lawyer

Marta Matejak-Szulc

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Litigation and dispute management

Practice notes

Marta Matejak-Szulc is a lawyer on the dispute resolution team of Eversheds Sutherland Poland. She specializes in a civil law with a particular emphasis on court proceedings. She is also involved in representing creditors in bankruptcy and restructuring proceedings. Marta advises in criminal cases, particularly white-collar crime, as well as defamation cases.

Marta provides clients comprehensive support in disputes arising out of commercial contracts. She has experience leading disputes in the state courts in both civil and commercial cases. She works for leading companies from the telecommunications, oil and infrastructure sectors, including high tech. She advised in a prominent class action involving credit agreements. She has represented an air carrier in numerous proceedings involving passenger claims. She took part in a pioneering project involving one of the biggest cross-border bankruptcy proceedings in Europe.

Recent projects

  • Advising the State Treasury on cross-border bankruptcy proceedings of construction companies
  • Leading proceedings in the state courts for one of the biggest air carriers
  • Representing a group of investment companies in disputes with a former shareholder, including numerous proceedings before the registry court
  • Advising one of the biggest electronics producers as a creditor in restructuring and bankruptcy proceedings

Marta Matejak-Szulc jest prawnikiem w zespole rozwiązywania sporów w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w postępowaniach sądowych. Reprezentuje wierzycieli w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Doradza także w sprawach karnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw gospodarczych, oraz w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.

Wspiera klientów w sporach wynikających z umów między przedsiębiorcami. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych. Pracuje dla wiodących spółek z sektora telekomunikacyjnego, paliwowego oraz inwestycji drogowych i infrastrukturalnych, a także z branży nowych technologii. Doradzała w głośnej sprawie z powództwa zbiorowego dotyczącej umów kredytowych. Reprezentowała przewoźnika lotniczego w wielu postępowaniach ze skarg pasażerskich. Uczestniczyła w pionierskim projekcie obejmującym jedno z największych transgranicznych postępowań upadłościowych w Europie.  

Ostatnie projekty

  • Doradztwo dla Skarbu Państwa w zakresie transgranicznych postępowań upadłościowych przedsiębiorców z branży budowlanej
  • Prowadzenie dla jednego z największych przewoźników lotniczych postępowań sądowych przed sądami powszechnymi
  • Reprezentowanie szeregu spółek inwestycyjnych w sporach z byłym wspólnikiem, w tym na gruncie licznych postępowań przed sądem rejestrowym
  • Doradztwo dla jednego z największych producentów elektroniki jako wierzyciela w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych